NVO Valkā

2014.
Sarkanais Krusts aicina uz lekcijām par veselīgu dzīvesveidu
Latvijas Kopienu iniciatīvu fonds izsludina projektu konkursu

2013.
Aicina pieteikties uz individuālajām konsultācijām par projekta iesniegumu sagatavošanu
Atsākas Valkas NVO tikšanās
Nometne "Emociju virpulis laukos" 
Biedrības "Mana kabatiņa" aktualitātes janvārī
Individuāla konsultācija Valmierā par NVO fonda projektu konkursiem

2012.
Konkurss līdzekļu iegūšanai "Sabiedrība ar dvēseli"
Projektu konkurss NVO kapacitātes stiprināšanai 


2011.

2010.


VALKAS NOVADA NEVALSTISKO ORGANIZĀCIJU KONTAKTI 
(par papildinājumiem, izmaiņām lūdzam sazināties ar Latvijas - Igaunijas institūtu)Nosaukums

Kontaktinformācija

Atrašanās vieta
Biedrība „Latvijas – Igaunijas institūts”
Direktore Daina Jüristo, 29158517, 64781193, daina.juristo@valka.lv, instituts@valka.lv,
Valka
Biedrība „Jauniešu klubs „Pēda””
Direktore Romina Meļņika, romina.melnika@valka.lv, 29472781
http://valkasjauniesi.wordpress.com/about/
Valka
Valkas Rotari klubs
Prezidents – Lita Skrajāne, 29181286, sekretārs Lilita Kreicberga
Valka
Latvijas Sarkanā Krusta Valkas komiteja
Izpilddirektore Gaļina Sokolova, galina.sokolova@apollo.lv, 64722261
Valka
Biedrība „Atbalsts Valkas ģimenēm”
Priekšsēdētāja Ilze Leicāne, valkasgimenem@inbox.lv, ergeme@inbox.lv, 64723237, 29234102, www.manakabatina.lv , lainotiek.lv 
Valka
Biedrība „Valkas attīstībai”
Dibinātājs Ainārs Šķudītis, valkasattistiba@inbox.lv
Valka
Pensionāru klubs „Zelta rudens”
Vanda Brīdiņa, 26179818
Valka
Valkas Dāmu klubs
Vadītāja Mārīte Magone, 64722233, 29198900, marite.magone@valka.lv
Valka
Valkas šaha klubs
Vadītājs Vsevolods Dudzinskis, 29399315, 64723716
Valka
Florbola klubs „Valka”
Valdes priekšsēdētājs Vladimirs Kuncevičs, 29209759, www.florbolsvalka.lv
Valka
Futbola klubs „Valka”
Menedžeris Ivars Meļķis, 29603269
Valka
BMX klubs „Alko”
Kristaps Ozoliņš, 26128415, kristaps.ozolins@va.lv
Valka
Biedrība „Atbalsts cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”
Vadītāja Diāna Vītola, 29272534, valkasib@gmail.com
Valka
Biedrība „Radošo ideju stacija”
Valdes priekšsēdētājs Ernests Lībietis, Ernests.libietis@valka.lv, 26364249
Valka
Biedrība „Atbalsts Valkai”
Valdis Rogainis, rogainisvaldis@inbox.lv
Valka
Fonds „Valkas pilsētas teātris”
Aivars Ikšelis, 29423675, teatris@valka.lv
Valka
Valkas novada literārā apvienība
Normunds Rudzītis, nor.munds@inbox.lv
Valka
Biedrība „Latvijas Mazpulki”
Silvija Dorša, 26520849, sdorsa@inbox.lv
Valka
Valkas pilsētas kultūras biedrība
Mārīte Meļķe, 64723705, marite.melke@valka.lv
Valka
Medību klubs „Ezerkalni”
Andrejs Simanovičs, 29199646, andrejs.simanovics@inbox.lv
Valka
Volejbola klubs „Valka”
Kārlis Raudiņš, 28631547, karlis.raudins@inbox.lv
Valka
Mednieku sporta klubs „Akots”; medību klubs „Salainis”
Juris Induss, 29262171, juris@ondulat.lv
Valka
„Valkas atlēts”
Vadītājs Juris Stankaničs, 26610923, valkasatlets@inbox.lv
Valka
„Cerība nākotnei”
Svetlana Boiko, 27817002
Valka
Valkas ģimnāzijas vecāku biedrība
Valdes priekšsēdētājs Normunds Ģērmanis, 29227641, normunds.germanis@inbox.lv
Valdes locekle Daina Vesingi, 29258954, dainaves@inbox.lv
Valka
Dzīvnieku SOS „Sāra”
Ingrīda Vilne, ingridavilne@gmail.com
Valka
Futbola klubs „Valka Junior”
Jana Maļceva, fkvalka.junior@inbox.lv, 25903399
Valka
Biedrība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām „Kastanis”
Elga Zelča, zeliina@inbox.lv, 26422360
Valka
Biedrība „Traktorciems”
Valdes priekšsēdētāja Ance Empele-Andrējeva, 26436525, traktorciems@gmail.com
Valkas pagasts
Radošā grupa „Lugaži”
Kristīne Ganiņa, 64781373, 26319816, kristine.ganina@valka.lv
Valkas pagasts
Pedeles Mednieku klubs
Modris Eglītis, 27873645
Valkas pagasts
„Valkas novada meža īpašnieku apvienība”
Valdes priekšsēdētājs Aivars Sjademe, 29660985, aivars.sjademe@valka.lv
Valkas pagasts
Biedrība „VBK LOTOS”
Vjačeslavs Baskovs, 29144219
Valkas pagasts
Turnas dāmu klubiņš
Līvija Kreile 26673551, Daiga Ūdre, daigaturna@inbox.lv
Ērģeme
Mednieku klubs „Lejasciņi”
Latvijas Mednieku Savienības Ziemeļvidzemes reģiona valdes 
priekšsēdētāja vietnieks Jānis Galgāns, 29216208, terauds99@valka.lv
Ērģeme
Motoklubs „Valkas vanagi”
Normunds Gredzens, 29212467, ngredzens@apollo.lv
Ērģeme
„Turnava”
Līga Krama, 28340605, liga.krama@inbox.lv
Ērģeme
Biedrība „No Salacas līdz Rūjai”
Daiga Siliņa, 29188612, vidzeme@llkc.lv
Kārķi
Kārķu pagasta iniciatīvas veicināšanas biedrība „Ugunspuķe”
Olga Daine, 29341775, olgadaine@inbox.lv
Kārķi
Mednieku klubs „Meža Kaķi”
Edmunds Juškevičs, 29417661, edmunds.juskevics@inbox.lv     
Kārķi
Medību sporta klubs „Kārķi”
Vitauts Breicis, 29222820
Kārķi
Vijciema tautas nams
Vijciema tautas nama jauniešu interešu klubs JUMC
Vijciema Tautas nama vadītāja Vita Bērziņa 29386820, vita.berzina@inbox.lv
Vijciems
Biedrība „Vijmalieši”
Vita Boša, 29397283, vita.bosa@valka.lv
Vijciems
Mednieku klubs „Vija”
Aivars Ozoliņš, 26217467, aivars_04@inbox.lv
Vijciems
Mednieku klubs „Mežmuiža”
Vilmārs Katkovskis, 29272155
Vijciems
Vijciema jauniešu dome
www.draugiem.lv/vijado
Vijciems
Biedrība „Atrodi laiku sev”
Valdes priekšs. Agrita Paulsone 26374145, pagrita@inbox.lv
Zvārtava