Par mums

"Vairāk nekā pirms 150 gadiem Valkā atradās mācību iestāde, kur latvieši un igauņi mācījās par skolotājiem. Direktors Jānis Cimze topošajiem skolotājiem mācīja arī spēlēt ērģeles, diriģēt korus, pārveidot tautas dziesmas tā, lai tās varētu dziedāt kori. Jaunie skolotāji savās skolās dibināja un vadīja korus, organizēja koru kopā sanākšanas svētkus. Tā radās Dziesmu svētki. Tātad Jānis Cimze un viņa audzēkņi ir mūsdienu dziesmu svētku pamatlizēji." (No grāmatas "Mana pilsēta Valka-Valga".)
Jau senatnē aizsākto latviešu un igauņu sadarbošanos turpina arī mūsdienās. Valkas un Valgas devīze ir "viena pilsēta - divas valstis", kopš nepastāv fiziskas abas valstis nošķirošas robežas, nezinātājam ir grūti saprast, kurā brīdī viņš ir Latvijā, kurā jau Igaunijā, kurā - divās valstīs vienlaicīgi.

Sadarbības veicināšanā iesaistās arī biedrība "Latvijas - Igaunijas institūts", ņemot par piemēru Jāņa Cimzes aizsākto. Mūsu galvenie darbības virzieni ir četri: mūžizglītības iespēju nodrošināšana Valkas novadā, sadarbības veicināšana starp nevalstiskajām organizācijām Valkas novadā, sadarbības veicināšana un koordinēšana ar Valgu un Igauniju un City Twins Association (Dvīņu pilsētu asociācijas) darbības koordinēšana.
Mēs piekrītam teicienam: "Nepārtrauc būt pētnieks! Esi atvērts jaunām idejām! Vienmēr mācies ko jaunu un uzlabo esošo!" /John Wooden/
Aicinām nākt ciemos, sadarboties un līdzdarboties, lai veicinātu savas un vides, kurās dzīvojam, attīstību.Latvijas - Igaunijas institūta komanda:

Mārīte Uibo
direktore

Lilita Šicāne
biroja administratore

Biedrība "Latvijas - Igaunijas institūts"
Reģ.Nr.44103018030
Valka, Rīgas iela 25
tel. 64781193
mob.tel. 29158517
instituts@valka.lv
lii-lei.blogspot.com