Valkā sagatavos Latvijas pilsonības iegūšanai nepieciešamo zināšanu pārbaudei

2007.
Valkā ar šā gada decembri Latvijas pilsonības pretendentiem būs iespēja sagatavoties latviešu valodas prasmes un LR Satversmes pamatnoteikumu, valsts himnas teksta un Latvijas vēstures zināšanu pārbaudēm, ko nosaka Pilsonības likums pilsonības iegūšanai naturalizācijas kārtībā. Arī pašas pārbaudes Naturalizācijas pārvalde rīko Valkā.

 
Latvijas – Igaunijas institūts sagatavos interesentus Pilsonības likumā noteiktai latviešu valodas prasmes pārbaudei, kā arī Latvijas Republikas Satversmes pamatnoteikumu, valsts himnas teksta un Latvijas vēstures zināšanu pārbaudei.
Tiesību aktos noteikti arī dažādi pārbaužu kārtošanas atvieglojumi, kas saistīti ar pretendenta izglītības līmeni, veselības stāvokli vai vecumu.

Iesniegumu Latvijas pilsonības iegūšanai naturalizācijas kārtībā var iesniegt (pēc Naturalizācijas pārvaldes informācijas) persona, kas sasniegusi 15 gadu vecumu, ne mazāk kā pēdējos 5 gadus pastāvīgi dzīvo Latvijā un ir reģistrējusies Iedzīvotāju reģistrā (ja jūs esat ieradies Latvijā pēc 1992.gada 1.jūlija, piecu gadu termiņš tiek skaitīts no pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanas dienas), prot latviešu valodu un zina Latvijas Republikas Satversmes pamatnoteikumus, valsts himnas tekstu un Latvijas vēsturi, un kurai ir legāls iztikas avots.
Latvijas pilsonību var reģistrēt personas, kas bija Latvijas pilsoņi 1940.gada 17.jūnijā un šo personu pēcnācēji, izņemot personas, kas pēc 1990.gada 4.maija ieguvušas citas valsts pilsonību; latvieši un līvi, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijā; personas, kas apguvušas pilnu mācību kursu latviešu valodā, iegūstot pamatizglītību vai vispārējo vidējo izglītību un sievietes, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvija un kuras bija zaudējušas Latvijas pavalstniecību saskaņā ar Latvijas Republikas 1919. gada “Likumu par pavalstniecību”, stājoties laulībā ar ārvalstnieku, un viņu pēcnācēji.
Iesniegumu Latvijas pilsoņa statusa reģistrēšanai var iesniegt personas, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvija, kas reģistrējušās Iedzīvotāju reģistrā, kurām nav citas valsts pilsonības vai ir saņemta pašreizējās pilsonības valsts ekspatriācijas atļauja, ja tādu paredz šīs valsts likums, un kas ir sasniegušas 15 gadu vecumu. Ja persona nav sasniegusi 15 gadu vecumu, iesniegumu iesniedz vecāki.
Bērns var tikt atzīts par Latvijas Republikas pilsoni, ja viņš ir dzimis Latvijā pēc 1991.gada 21.augusta, viņa pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvija un pirms tam viņš visu laiku ir bijis nepilsonis vai bezvalstnieks.
Bērna atzīšanai par Latvijas pilsoni līdz bērna līdz 15 gadu vecumam iesniegumu ir tiesīgi iesniegt: abi bērna vecāki, bērna māte, ja dzimšanas apliecībā nav ieraksta par bērna tēvu vai tas ir izdarīts pēc mātes norādījuma, viens no vecākiem, ja otrs no vecākiem ir miris, ir rīcībnespējīgs vai ar tiesas nolēmumu ir nodibināta viena vecāka atsevišķa aizgādība, adoptētājs vai aizbildnis.

Plašākai informācijai:
64781193;
instituts@valka.lv
www.ile.lv

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru