„Enerģija ir, tik urbt un urbt to ārā”

2007.
Saka Rita, projekta „Pirmspensijas vecuma cilvēku integrācija darba tirgū” dalībniece. 12. decembrī ar braucienu uz veiksmīgu uzņēmumu (Ķoņu dzirnavām) noslēdzās gandrīz divus mēnešus ilgusī motivācijas programma ar mērķi veicināt konkrētā vecumposma cilvēku zināšanu un prasmju pilnveidošanu un iesaistīšanos darba tirgū.

 
Iegūt labāku datorprasmi, izprast citu un savu rīcību, uzzināt par darba iespējām, celt pašapziņu, pilnveidot saskarsmes kultūru, apgūt ko jaunu un interesantu, iemācīties strādāt interneta vidē, iekļauties darba tirgū, celt dzīves kvalitāti - tā savos pieteikumos pirms apmācību sākuma rakstīja 21 pirmspensijas vecuma cilvēks.
Motivācijas programma tika īstenota 5 ciklos: datorapmācība, saskarsmes kultūra, sevis apzināšana un pilnveidošana, sociālā drošība, darba likumdošana un iespējas konkrētā vecumposma cilvēkiem. Dalībnieki semināros diskutēja, spēlēja spēles, filmējās, iepazina pat smaržu un krāsu terapija, vienkārši sarunājās un ieguva jaunus draugus. Kursanti atzīst, ka noteikti nāks uz vēl kādām apmācībām, ko piedāvās institūts. Process šķitis ļoti aizraujošs un pilnīgi atšķīries no skolas un studiju laikā izmantotajām metodēm.
Dalībnieces Rita, Aļa un Ērika pat nevarēja pateikt, kuru tēmu semināri likušies visinteresantākie. Psiholoģiskā rakstura kursi pirmspensijas vecuma cilvēkiem ir ļoti vajadzīgi. Padomju laikos nekas tāds neesot mācīts. „Dzīvē bija smags brīdis, daļēji arī tāpēc mācību sākumā nebiju par sevi pārliecināta, taču tagad jūtos daudz priecīgāka, atvērtāka, nebaidos pastāvēt par savu viedokli”, stāsta Aļa. „Cilvēkam pēc 49. dzimšanas dienas mainoties domāšana, pati to izjutu. Arī es pēc šīm mācībām jūtos daudz brīvāk un pozitīvāk noskaņota”, piebilst Rita. „Uz kursiem nācām ar daudz jautājumiem un saņēmām arī daudz atbilžu”, secina Ērika.
Arī ģimenēs kursa dalībnieki esot ļoti atbalstīti. Ērika stāsta, ka tagad daudz ko saprotot datorlietās un tāpēc mazbērni sākuši viņu dēvēt par Foršo omīti.
Citiem pirmspensijas vecuma cilvēkiem Rita, Aļa un Ērika novēl pārvarēt bailes un iesaistīties šāda veida apmācībās. Dūšu saņemt esot visgrūtāk, toties pēc tam uzzina, kas katrā slēpjas un cik vēl daudz neizmantotu iespēju var realizēt.
Ziemassvētku noskaņās 19. decembrī paredzēts pasākums, kurā projektu dalībnieki parādīs jauniegūtās prasmes sev tuviem cilvēkiem un dalīsies pārdomās par pieredzēto.
Motivācijas programma notika projekta „Pirmspensijas vecuma cilvēku integrācija darba tirgū” ietvaros, ko īsteno Latvijas – Igaunijas institūts sadarbībā ar Latvijas Pieaugušo izglītības apvienību.
Projektu finansē Sabiedrības integrācijas fonds un Latvijas valsts.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru