Projekts "Starptautiskā studiju centra izveide Valkā" - mārketinga stratēģija

Trešdien, 14.jūnijā Rīgā notika ES PHARE 2003.gada Pārrobežu sadarbības programmas Baltijas jūras reģionā projekta „Starptautiskā studiju centra izveide Valkā” darbinieku tikšanās par komunikācijas un mārketinga stratēģijas izstrādi.
Projekta ietvaros SIA „NK Konsultāciju birojs” ir veikuši aptauju un apkopojuši iegūtos rezultātus gan par respondentu vēlmi studēt topošajā Starptautiskajā studiju centrā (SSC), gan vēlamajām studiju programmām un citiem jautājumiem. Aptaujas rezultātus nevar uzskatīt par pilnībā reprezentatīviem, tomēr tie parāda galvenās tendences.
Aptaujāto respondentu vecumgrupa pārsvarā bija jaunieši līdz 19 gadu vecumam (63%), bet no 20 – 29 un no 30 – 39 gadu vecumam bija 14%. Salīdzinoši maz studēt gribētāju (6%) ir no 40 – 49 gadu vecumam un tikai 3% ir no 50 – 59 gadu vecumam. Lielāku interesi par studijām izrādīja sievietes (67%). No visiem aptaujātajiem lielākā puse respondentu (54%) bija izteikuši vēlmi studēt Valkā. Kā svarīgākie iemesli studēšanai Valkā ir minēti – tuvums dzīvesvietai, mācības notiek mazākās grupās un līdz ar to pasniedzēji katram var veltīt vairāk laika, filiāle piedāvā vēlamo programmu, ir budžeta grupa, augstskolu absolvējot ir iespējas iegūt labi apmaksātu darbu un citi iemesli.
Biežāk minētie faktori Valkas SSC izvēlei bija minēta kvalitāte (17), ieteikumi un studiju programmu piedāvājums (13), tālmācība, nepilna laika studijas un tuvums dzīvesvietai (11), piedāvātā programma ir tikai šajā augstskolā un reputācija (10), studiju izmaksas (9), budžeta grupa (8) un arī aktīva sabiedriskā dzīve (7). Savukārt, par svarīgākajiem faktoriem SSC izvēlē ir minēti – studiju izmaksas (10), kvalitāte (9), tālmācība un nepilna laika studijas (8). Nozīmīgākie padomdevēji Valkas SSC izvēlē būtu draugi (5), vecāki (4), ģimene (3), radinieki, universitātes pārstāvji un citi (2).
Par Valkas filiāles piedāvātajām programmām vislielākā interese ir par starptautisko biznesu (12), uzņēmējdarbību Krievijā (8), vadības zinību maģistru (7), jauno ekonomiku un starptautisko sadarbību Baltijas jūras reģionā (6), ekonomikas zinību bakalauru (5), grāmatvedību (4), igauņu valodu (3) un pedagoģijas zinību bakalauru (2). Bez anketās piedāvātajām programmām, daži respondenti ir izrādījuši interesi arī par žurnālistiku, horeogrāfiju, arhitektūru, jurisprudenci, kā arī par augstākajiem akadēmiskajiem grādiem – komunikāciju zinātnes maģistrantūra un doktorantūra.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru