Projekts: "Pirmspensijas vecuma cilvēku integrācija darba tirgū"

Mērķis un mērķgrupa: veicināt pirmspensijas vecuma cilvēku zināšanu un prasmju pilnveidošanu un iesaistīšanos darba tirgū, tā mazinot bezdarbu un sociālo un ekonomisko atšķirību laukos un pilsētās.
Pirmspensijas vecuma cilvēki, kas gatavi no jauna iesaistīties darba tirgū. Interesenti, kas vēlas celt savu motivāciju, pašapziņu, psiholoģisko gatavību, kā arī gūt jaunas prasmes.
Mācības:
- datorapmācība;
- saskarsmes kultūra;
- sevis apzināšana un pilnveidošana;
- darba likumdošana un sociālā drošība;
- manas darba iespējas.
Īstenošanas laiks: 2007. gada oktobris – decembris

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru