Projekts: "Sakopta vide - labas dzīves priekšnosacījums"

27. februārī tika iesniegts projekta pieteikums „Sakopta vide – labas dzīves priekšnosacījums”. Tā mērķis ir uzturēt, kā arī veidot pozitīvu attieksmi par videi draudzīgu uzvedību kopumā, kā arī par zaļo atkritumu savākšanas nozīmību, veicinot pilsētas attīstību videi draudzīgā veidā.
Projekta atbalstīšanas gadījumā tiks sagatavoti informatīvi materiāli, kā arī veiktas akcijas iedzīvotāju iesaistīšanai vides sakopšanā. Turklāt projekta ietvaros tiks labiekārtots zaru un koku atgriezumu uzkrāšanas laukums tālākai pārstrādei šķeldā.
Priekšnoteikums iesniegšanai bija trīspusēja sadarbība – nevalstiska organizācija, pašvaldība un uzņēmējs, lai no projekta labumu gūtu pēc iespējas lielāka Valkas sabiedrības daļa, kā arī tiktu veicināta turpmāka sadarbība starp pašvaldību, uzņēmēju un nevalstisko organizāciju.
Latvijas Kopienu iniciatīvu fonds kopā ar Valkas pilsētas un Sabiles novada pašvaldībām pagājušā gada rudenī uzsāka īstenot projektu „Privātās un publiskās partnerības veicināšanas modeļu izstrāde un ieviešana, iesaistot nevalstiskās organizācijas”. Projekta gaitā ir paredzēts veicināt sadarbības un partnerības attīstību divu reģionu pašvaldībās Valkā un Sabilē, lai apvienotu dažādus resursus un tos mērķtiecīgi izmantotu vietējo teritoriju attīstībai un iedzīvotāju dzīves apstākļu uzlabošanai. Projekta vadlīnijas paredz atbalstīt tās ieceres, kas veicinās dzīves vides attīstību Valkas pilsētā. Atbalstāmas ir arī aktivitātes izglītības pieejamības veicināšanai dažādām iedzīvotāju grupām un vietējo iedzīvotāju sociālajām aktivitātēm, kuru rezultātā tiek izveidoti iedzīvotājiem nepieciešamie sociālie pakalpojumi.
Projekts realizēts 2009. gadā.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru