Uzsākta projekta "Starptautiskā studiju centra izveide Valkā" īstenošana

2005.gada 6.decembrī parakstīts līgums par projekta „Starptautiskā studiju centra izveide Valkā” realizāciju!
2005.gada 30.novembrī biedrība „Latvijas – Igaunijas institūts” parakstīja līgumu par programmas „PHARE 2003.gada Pārrobežu sadarbības programma Baltijas jūras reģionā” projekta „Starptautiskā studiju centra izveide Valkā” realizāciju.
Projekta ilgums ir 12 mēneši, tā realizācija sākas no 1.decembra. Kopējās attiecināmās izmaksas ir 385 000 EUR. Projekts tiks ieviests Valkas un Valgas pilsētās.
Projekts „Starptautiskā studiju centra izveide Valkā” ir virzīts uz Baltijas jūras reģiona ilgtspējīgas attīstības veicināšanu jaunās ekonomikas apstākļos, paplašinot izglītības iespējas starptautiskā vidē. Ar projekta palīdzību uzlabosies un paaugstināsies Latvijas – Igaunijas pierobežas teritoriju cilvēkresursu kvalitāte, konkurētspēja un atbilstība darba tirgus prasībām un tādējādi tiks veicināta arī reģiona sociāli ekonomiskā attīstība.
Projekta specifiskais mērķis ir: uz Latvijas Universitātes filiāles bāzes izveidot Valkā funkcionējošu un populāru Starptautisku studiju centru (SSC). Mērķa sasniegšanai tiks veikts darbību kopums trīs jomās – izglītības programmu piedāvājums, infrastruktūra un publicitāte.
Plānotās aktivitātes ietver mācību programmu piedāvājuma paplašināšanu (veidojot iespējas atsevišķus kursus apgūt e-apmācības ceļā), infrastruktūras pilnveidošanu (sagatavojot tehniskos projektus mācību ēkas un studentu pilsētiņas renovācijai, kā arī veicot studentu pilsētiņas ēku konservāciju) un publicitātes aktivitāšu nodrošināšanu (popularizējot SSC mērķa auditorijām un informācijas starpniekiem).
SSC pilnībā funkcionējošs būs tad, kad tam būs savas mācību un dzīvošanas telpas un tajā zinības apgūs 950 studenti no visām Baltijas jūras reģiona un arī ES pierobežas valstīm.
Valkas pilsētas domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis uzskata, ka šī projekta apstiprināšana Valkai ir ļoti nozīmīgs notikums. Ar to mēs varēsim spert noteiktu un stingru soli uz SSC izveidi, kura galamērķis ir 1000 dienas studentu no dažādām valstīm, kuri studēs un dzīvos Valkā. Protams, ka tā būs iespēja arī mūsu reģiona cilvēkiem iegūt ekstra līmeņa izglītību, jaunus kontaktus un lieliski apgūt valodas. Svarīgi ir arī tas, ka beidzot ir skaidrs tas, kā tiks atjaunota Tēraudskola un meliorācijas mikrorajons. Iepriekšminētā projekta realizācija dos Valkai gan ekonomisku, gan intelektuālu, gan arī emocionālu ieguvumu. Protams, ka līdz pilnīgai projekta realizācijai vēl ir garš un grūts ceļš ejams, jo tam būs jāpiesaista nopietni līdzekļi. Taču, Valkas mērs ir pārliecināts, ka tas izdosies jau pārredzamā nākotnē.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru