"E-LINK" projekta dalībnieku vizītes Itālijā apraksts

Eiropas Savienības izglītības programma SOCRATES, Grundtvig 2. http://www.valgamaa.kok.ee/elink
Projekts “E-LINK”
Eiropas Savienības Socrates Grundtvig 2 programma
Studiju vizīte Boloņa, Itālija

 
2005. g. 27. oktobris – 1. novembris
No 27. oktobra līdz 1. novembrim projekta “E-link” dalībnieki no Latvijas un Igaunijas devās pieredzes apmaiņas vizītē uz Boloņu (Itālija), kur tikās ar itāļu partneriem. Vizīti organizēja projekta partneri no Istituto Regionale di Ricerca Educativa Emilia Romagna (IRRE – ER) Silvana Mascaro (Silvana Mascaro) un Dr. Camillo Sigismondi.
Partneri no IRRE – ER iepazīstināja ar savas iestādes darbu.
Pētniecības institūts darbojas reģionālā līmenī. Tikām iepazīstināti ar videokonferences sniegtajām iespējām skolotājiem visā reģionā , netērējot liekus resursus, iegūt papildus zināšanas par viņus interesējošām tēmām. Redzējām kādi ir e-apmācības materiāli, kurus var izmantot katrs interesents. Iestādes mājās lapā šie materiāli ir visiem pieejami. Uzzinājām, ka mācību materiāli tiek izmantoti starppriekšmetu apmācībai bilingvāli. Institūta pētniece Lučia Kučiareli (Lucia Cucciarelli) iepazīstināja ar IRRE – ER mājas lapā pieejamo informāciju.
Tikšanās laikā tika diskutēts ne tikai par e-apmācības platformām, tehniskajiem risinājumiem utml., bet arī par to, kas jādara lai šo apmācības veidu ieviestu dzīvē. Kā secināja visi iesaistītie partneri, lai nodrošinātu e-apmācības reālu darbību, nepietiek tikai ar tehnoloģijām vien, ir vajadzīgi apmācīti pedagogi, kas ar tām prot rīkoties.
Projekta dalībnieki apmeklēja Boloņas tehnisko arodskolu Aldini Valeriani (Istituto Tecnico Industriale Aldini – Valeriani). Skolas direktors iepazīstināja ar izglītības sistēmu Itālijā, prezentēja arodskolas piedāvātās iespējas. Projekta dalībnieki apskatīja skolas telpas, redzēja mācību programmu veiksmīgai apgūšanai pilnīgi nodrošinātu materiāli tehnisko bāzi, ķīmijas laboratorijas, eksperimentu telpu elektronikas iekārtu izmēģināšanai, metāla apstrādes darbnīcas u.c. Skolā var iegūt zināšanas elektronikas un telekomunikāciju, mehānikas, ķīmijas, elektronikas un citās nozarēs, apgūt informātikas speciālista, elektrooperatora, grafiskā operatora u. c. profesijas. Skolā mācās arī pieaugušie, kas mācību programmu apgūst vakaros.
Projekta dalībnieki apmeklēja vienu no Boloņas sākumskolām Carducci Primary School. Bērni sniedza priekšnesumu viesiem, iesaistot tos kopīgā dziesmā un dejā. Skolēni uzstājās ar prezentācijām, kas bija iepriekš sagatavotas angļu valodas apguves procesā, viesiem tika uzdāvināti prezentētie zīmējumi.
Projekta dalībniekiem bija lieliska iespēja apmeklēt Boloņas Universitāti, kas ir vecākā Eiropas universitāte (dibināta 1088. gadā). Apmeklējām Boloņas pilsētas bibliotēku. Pārsteidza tās pieejamība katram interesentam, jo tā ir atvērta līdz plkst. 12 naktī. Bibliotēkas telpās atrodas grāmatu veikals, bezvadu interneta (wifi) pieejas punkts.
Projekta dalībnieki viesojās no Boloņas netālā pilsētā Fererā. Ekskursiju pa pilsētu vadīja kādas arodskolas audzēkņi, kas mācās par viesnīcu administratoriem. Skolēni bija ģērbti īpašās formās, kas turpmāk būs viņu darba forma.
Secinājumi:
Katrā no projektā iesaistītajām valstīm ir atšķirīgs sasniegtais e-apmācības līmenis gan tehnoloģiju, gan satura ziņā, līdz ar to vienam no otra ir ko mācīties, apzinot gan plusus, gan mīnusus, gan pozitīvās, gan negatīvās prakses piemērus.
Nākamās projekta aktivitātes:
1) organizēt videokonferenci Valkas rajona un Valgas apriņķa skolotājiem, kurā būtu iespēja noklausīties IRRE –ER (Itālija) pētnieces Lučias Kučiarelli (Lucia Cucciarelli) lekciju par e – apmācības pieredzi Itālijā;
2) vizīte uz Igauniju 2006. gada martā.
Esam pārliecināti, ka e-apmācība, attīstoties IKT pieejamībai, ienāks kā jauns un progresīvs apmācības veids katrā pilsētā un lauku pagastā, tādējādi nodrošinot vienlīdzīgas izglītības pieejamības iespējas visiem iedzīvotājiem.
Mobilitātes pasākuma Itālijā dalībnieki:
Biedrība "Latvijas - Igaunijas institūts" (Latvija):
Unda Ozoliņa, Laila Ontensone, Rolands Rastaks.
Igaunijas – Latvijas institūts (Igaunija):
Liane Viljumson, Kairi Rebane, Merike Tõldsepp.
Istituto Regionale di Ricerca Educativa Emilia Romagna (Itālija):Silvana Mascaro, Camillo Sigismondi, Luccia Cucciarelli.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru