"Latvijas - Igaunijas institūta" biedru sapulce

2006.
Latvijas – Igaunijas institūta 2005. gada pārskata apstiprināšana.
2006. gada 29. martā Latvijas Universitātes Senāta zālē notika Latvijas - Igaunijas institūta biedru sapulce. Tajā piedalījās institūta valdes locekļi: Vents Armands Krauklis (Valkas pilsētas domes priekšsēdētājs), Ojārs Judrups (Latvijas Universitātes Akadēmiskā departamenta direktors) Inita Sakne (Vidzemes augstskolas administratīvā prorektore) un citi uzaicinātie.


Sapulces darba kartība:
1. Direktores ziņojums par darbu 2005. gadā.
2. Gada pārskata apstiprināšana.
3. Darba virzieni 2006. gadā
4. 2006. gada budžeta apspriešana, apstiprināšana
5. Organizatoriskie jautājumi

NOLĒMA:
• Pieņemt biedrības „Latvijas – Igaunijas institūts” direktores ziņojumu par darbu 2005. gadā (pielikums Nr.1)
• Apstiprināt gada pārskatu par 2005. gadu
• Apstiprināt darba virzienus 2006. gadā
• Apstiprināt budžetu 2006. gadam

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru