Prezentē dvīņu pilsētas Valku – Valgu un Starptautiskā studiju centra izveidi

2006.
 No otrdienas, 25.aprīļa līdz piektdienai, 28.aprīlim Valkas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece Unda Ozoliņa, projektu vadītāja Dagnija Ūdre un galvenā speciāliste izglītības jautājumos Līga Veinberga ir komandējumā Frankfurtē, kur piedalās darba seminārā „City Twins”.
Seminārs ir par dvīņu pilsētu vispārējo administrēšanu, pilsētu plānošanu, tehniskām problēmām, rūpniecības politiku, darba tirgu un robežšķērsošanas jautājumiem. Brauciena ietvaros tiek prezentētas dvīņu pilsētas Valka – Valga un ES PHARE 2003.gada Pārrobežu sadarbības programmas Baltijas jūras reģionā projekts „Starptautiskā studiju centra izveide Valkā”. Projekta prezentēšanai uz Vāciju devās arī Latvijas Universitātes (LU) pārstāves projektā un programmu darba grupas dalībnieces Ērika Šumilo un Baiba Šavriņa.
Seminārā „City Twins” ir paredzēta 2006.gada aktivitāšu un rezultātu apskatīšanu un iepazīšanās ar dvīņu pilsētu Tornio – Haparanda modeli plānošanas un rūpnieciskajā jomā. Tālākais semināra darbs būs aktīvas diskusijas, pārrunas un darbs atsevišķās grupās, kur katras dvīņu pilsētas pārstāvis sniegs īsu prezentāciju par labāko praksi un jaunākajiem risinājumiem, lai pārējie darba grupu dalībnieki varētu to izvērtēt un definēt labākos piemērus. Frankfurte – Slubice labākos prakses piemērus iepazīt palīdzēs sagatavotā pilsētu plānošanas ekspozīcijas apskate. Pēc grupu darba visi semināra dalībnieki atkal tiksies, lai kopīgi uzklausītu ziņojumus par darba grupās paveikto. Diskusijām paredzētā tēma ir par to, kā ir strādāt otrā pusē robežai, kā tas ietekmē nodokļu maksātājus un kas notiek uzņēmumos. Pēc diskusijām klātesošajiem tiks piedāvāta prezentācija par mūsu dvīņu pilsētām Valku un Valgu.
Semināra programmas ietvaros ir paredzēts apmeklēt arī kādu profesionālās apmācības centru Frankfurtē. Diskutējot par tēmu „Eiroreģions kā robežšķērsošanas veicinātājs”, būs iespēja labāk iepazīt Eiroreģiona aktivitātes un projektus. Pārskatam tiks sniegti labākie praktiskie piemēri ekonomikas jomā, kas ir realizēti Fraknfurtes institūcijās ar Interreg IIIA atbalstu. Kā uzskatāmu piemēru prezentēs vācu un poļu profesionālās apmācības projektu. Katrai no dvīņu pilsētām arī būs iespēja prezentēt tās pašreizējo situāciju un analizēt ekonomikas veicināšanu. Diskusijās tiks meklēts efektīvākais pilsētu sadarbības modelis un pārrunāta sadarbība plānošanā, rūpnieciskajā politikā un biznesā.
Ļoti jauks un noderīgs varētu būt Viadrinas Universitātes apmeklējums un piedalīšanās tās jubilejas oficiālajā ceremonijā un koncertā. Seminārs „City Twins” noslēgsies ar darba grupās paveiktā izvērtēšanu un turpmāko uzdevumu precizēšanu un noteikšanu.
Piektdien, 28.aprīlī Valkas domes un LU pārstāvēm būs iespēja tuvāk iepazīties ar sadarbību starp universitātēm Poznaņā un Viadrinā. Savukārt, Latvijas puse prezentēs kopīgā projekta „Starptautiskā studiju centra izveide Valkā” turpmākās plānotās aktivitātes.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru