Nodibinājumam “Valgas Patriotiskās audzināšanas pastāvīgā ekspozīcija” – 20

 

Nodibinājumam “Valgas Patriotiskās audzināšanas pastāvīgā ekspozīcija” – 20

 

2000. gada 29. septembrī Valgā valdīja svinīga gaisotne. Pēc apsveicināšanās vārdiem un Kuperjanova kājnieku bataljona kapelāna iesvētīšanas ar lentas griešanu, tā laika robežsargu pilsētiņā, atklāja pastāvīgo ekspozīciju ”Dienvidigaunijas kopdarbs“ (Lõuna-Eesti Ühistöö). Minētā pilsētiņa dzīvo savu militāro dzīvi jau no 1908. gada.

Ekspozīcijai piešķirtajās telpās savu vietu bija atraduši daudzi Dienvidigaunijas spēka struktūru atvesti un uzstādīti eksponāti gan no vēstures, gan no mūsdienām. Ar gadiem ekspozīcija paplašinājās gan iekštelpās, gan pagalma teritorijā. Vietējās spēka struktūras sadarbībā piesaistīja arī kaimiņus no Latvijas. Pavisam drīz iesāktais pārveidojās par visas valsts pasākumu un par mērķi kļuva patriotiskās audzināšanas veicināšana pilsoniskās iniciatīvas ietvaros.

Svarīgs datums ekspozīcijas vēsturē ir 2008. gada 2. jūlijs. Līdzšinējās aktivitātes tika augstu vērtētas, un ar Iekšlietu un Aizsardzības ministriju un Valgas pilsētas atbalstu tieši tajā dienā tapa nodibinājums ”Valgas Patriotiskās Audzināšanas Pastāvīgā Ekspozīcija“ (arī Valgas Militārais muzejs – tematikas parks).

No sākotnējā perioda mūsu ceļabiedriem ir palikuši Igaunijas Aizsardzības Spēki (Eesti Kaitsevägi), Igaunijas Zemessardze (Eesti Kaitseliit), Igaunijas Drošības policija (Kaitsepolitseiamet), Policijas un Robežsardzes pārvalde (Politsei- ja piirivalveamet) kopā ar kaimiņiem no Latvijas, kā arī Igaunijas un Latvijas glābšanas dienesti. Klāt ir nākuši arī Tartu cietums, Valsts Atmīnēšanas centrs (Vabariiklik Demineerimiskeskus), Iekšējās aizsardzības akadēmija (Sisekaitseakadeemia), virsnieku organizācijas, vairākas tematiskās istabas un ekspozīcijas.

Nodibinājuma mērķis ir piedāvāt Valgas pilsētā zināšanas un pakalpojumus, lai veicinātu patriotisko audzināšanu un vēlmi aizsargāt tēvzemi, un brīvā laika aktivitātes militārajā stilā. Svarīga loma ir iekšējās drošības tematika un prezentācijas uz vietas un pasākumos visā valstī. Muzejā ir bagātīgs un unikāls krājums, kas sadarbībā ar dažādām iestādēm un vietējām pašvaldībām palīdz glabāt vēstures mantojumu un iepazīstināt ar to, veicinot darbu ar jauniešiem. Var teikt, ka šis ir viens no savdabīgajiem muzejiem Eiropā. Skolēniem ir iespēja piedalīties meistarošanas un vēstures pulciņos, saņemt padomu un palīdzību sastādot pētniecības darbus par militāro vēsturi.

2019. gadā muzeju apmeklēja vairāk nekā 12 000 interesentu no 74 valstīm. Muzeja āra ekspozīcija ir bagātīga un atraktīva. Šīgada augustā nodibinājums kopā ar sadarbības partneriem jau 12. reizi rīkoja Valgas pilsētas svarīgāko pasākumu – starptautisko militārās vēstures festivālu, kas ir kļuvis pazīstams visā Eiropā.

No muzeja pagalma reģiona jaunieši dodas uz obligāto aktīvo militāro dienestu.

Nodibinājums ”Valgas Patriotiskās Audzināšanas Pastāvīgā Ekspozīcija“, kopā ar spēka struktūrām, gadiem ir palīdzējis rīkot iekšējās drošības, integrācijas, valsts aizsardzības un starptautiskās jauniešu nometnes.

Šajā lielajā darbā bezgala daudz ir ieguldījuši mūsu brīvprātīgie un dažādas iestādes.

No sirds pateicos visiem mūsu jubilejas gadā un vēlu mūsu patīkamās sadarbības turpināšanos mūsu mērķu sasniegšanā!

Lai dzīvo Igaunija!

 

Ar cieņu,

Meelis Kivi, atvaļināts majors

nodibinājuma veidotājs un ilggadējs vadītājs

 

 

SA Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsioon 20

 

29. septembril 2000. aastal oli Valga linn pidurüüs. Peale tervitussõnu ja Kuperjanovi jalaväepataljoni kaplani pühitsemist avati lindilõikamisega tollases piirivalvelinnakus  püsiekspositsioon „Lõuna Eesti Ühistöö“. Antud linnak on elanud militaarelu juba 1908. aastast alates.

Püsiekspositsiooni tarbeks eraldatud ruumidesse oli kogunenud hulgaliselt Lõuna Eesti jõustruktuuride poolt kohale toodud ja üles seatud eksponaate ajaloost ning tänapäevast. Aastatega laienes ekspositsioon nii ruumides kui ka õuealal ja koostöösse tõmmati siinsete jõustruktuuride poolt lõunanaabrid Lätist. Õige pea muutus ettevõtmine üleriigiliseks ja eesmärgiks sai isamaalise kasvatuse edendamine kodaniku algatuse korras.

2. juulil 2008. aastal leidis aset senise tegevuse legaliseerimine Valga linna, siseministeeriumi ja kaitseministeeriumi eestvedamisel ning sündis SA Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsioon.

Algusperioodist on jäänud meie kaasteelisteks Eesti Kaitsevägi, Eesti Kaitseliit, Kaitsepolitseiamet, Politsei- ja Piirivalveamet koos lõunanaabritega, Eesti ja Läti Päästeteenistused. Lisandunud on Tartu vangla, Vabariiklik Demineerimiskeskus, Sisekaitseakadeemia, ohvitseride kogud ja mitmed teematoad ja väljapanekud.

Tänase SA Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsiooni eesmärgiks on pakkuda Valga linnas isamaalise kasvatuse ja kaitsetahte arendamisega seotud teadmisi ja teenuseid ning militaarses stiilis vabaaja tegevusi. Olulisel kohal on asutusel siseturvalisuse valdkonna presentatsioon kohapeal ja üritustel üle riigi. Sihtasutus tutvustab ja säilitab ajaloopärandit oma rikkaliku ning ainulaadseima muuseumi koguga koostöös erinevate ametkondade ja kohalike omavalitsustega ning korraldab tööd noortega. Tegemist on ühe omanäolisema muuseumiga Euroopas. Õpilastel on võimalus osa võtta meisterdamis- ja ajalooringi tegemistest ning saada nõu ja juhendamist sõjaajaloo uurimistööde koostamisel.

2019. aastal oli muuseumi külastajaid üle 12 000 ja 74 riigist. Muuseumi väliekspositsioon on rikkalik ja atraktiivne. Käesoleva aasta augustis korraldas SA VIKP koos koostööpartneritega juba kaheteistkümnendat korda Valga linna tippsündmust – Rahvusvaheline Valga Militaarajaloo Festival, mis on tuntuks saanud üle Euroopa.

Muuseumi õuest sõidavad piirkonna noored oma kohustuslikku ajateenistust läbima.

SA Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsioon koos jõustruktuuridega on aastaid aidanud korraldada siseturvalisuse -, integratsiooni -, riigikaitse – ja  rahvusvahelisi noortelaagreid.

Selles suures töös on ääretult suure panuse andnud meie vabatahtlikud ja erinevad asutused.

Tänan südamest Teid kõiki tänasel juubeli sünnipäeval ja soovin meeldivat koostöö jätku isamaalise kasvatuse läbiviimisel ja kaitsetahte kasvatamisel.

Elagu Eesti!

 

Austusega

major (e) Meelis Kivi

SA VIKP looja ja pikaajaline juht

 

 

 

 

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru