Atsākas Valkas nevalstisko organizāciju tikšanāsPagājušā gada rudenī daļa Valkas novada nevalstisko organizāciju (NVO) uzsāka ikmēneša tikšanās, lai uzzinātu, kādi jaunumi katrā organizācijā, sadarbotos un palīdzētu viena otrai ar cilvēk, zināšanu vai citiem resursiem. 
Pēc vasaras pārtraukuma tikšanās ir atsākušās. Katru reizi tās notiek citas NVO telpās, lai klātienē iepazītos ar darbību.
Aicinām piebiedroties jaunas NVO, lai dalītos pieredzē. Sanākšana notiek katra mēneša trešajā trešdienā.
Nākamā tikšanās būs 16. oktobrī plkst. 14:30 „Kastaņa” birojā.

Pensionāru kluba „Zelta rudens” vadītāja Vanda Brīdiņa informē, ka atsākušies dažādi pulciņi – ēst gatavošana, rokdarbi, dziedāšana, dejošana, nūjošana.
Notiek gatavošanās Jāņa Cimzes jubilejas gadam, kad „Zelta rudens” uz Valku aicinās citus senioru korus.
Jau 4. oktobrī notiks Ausekļa ielas svētki, kuru organizēšanā piedalījies arī klubiņš.
 „Zelta rudens” aicina kolektīvam pievienoties jaunus dalībniekus.

Latvijas Sarkanā Krusta Valkas komitejas izpilddirektore Gaļina Sokolova informē, ka ir iesniegts projekta pieteikums Sabiedrības integrācijas fondā. Pozitīva rezultāta gadījumā būs pieejams fizioterapeita pakalpojums, dažādas radošas nodarbes, kā arī tiks veikti komitejā nepieciešamie remontdarbi.
21. oktobrī projekta ietvaros Sarkanā Krusta darbiniece Karina Simanoviča dosies uz Itāliju uz semināru par HIV/AIDS profilaksi.
Šogad Latvijas Sarkanais Krusts svinēs 95. jubileju. Dzimšanas dienas pasākums būs arī Valkā.
Gaļina Sokolova aicina pieteikties brīvprātīgos teritorijas sakopšanā (ir iespēja lasīt zīles).

Valkas Dāmu kluba vadītāja Mārīte Magone informē, ka pašlaik vislielākais darbs ir kopā ar Valkas novada literāro apvienību: līdz 1. decembrim jāiespiež Valkas novada esošo un topošo rakstnieku kopkrājums. Ir apbraukātas pagastu bibliotēkas, lai apzinātu šādus cilvēkus (dažāda vecuma un profesiju). Grāmata būs vairākās daļās: gan esošo literātu, gan jaunatklāto rakstnieku publikācijas.
Vēl bērnu ar invaliditāti nometnes ietvaros jauks piedzīvojums bijis klātienē vērot muzikāli horeogrāfisko iestudējumu „Dvēseles stīgas”.
Jau oktobrī atsāksies pasākumu cikls „Tējas vakari svecīšu gaismā” – kopīga atpūta, dziesmas un sarunas.

Valkas novada biedrības cilvēkiem ar īpašām vajadzībām „Kastanis” valdes locekle Elga Zelča informē, ka „Kastaņa” birojs tagad atvērts Valkā, Raiņa ielā 16.
Ļoti interesants pasākums gan pašiem dalībniekiem, gan skatītājiem bijis „Kastaņa” sporta spēles Lugažu muižā. Dažādos uzdevumos gan nopietni, gan pa jokam piedalījušies ap 20 „Kastaņa” dalībnieku, kopā vārīta zupa un izbaudīta diena. Elga Zelča saka lielu paldies atbalstītājiem, dalībniekiem un līdzjutējiem par neaizmirstamo dienu.
Lattelecom projekta ietvaros notikuši arī datorkursi.
„Kastanī” jau sākušās teātra nodarbības, novembrī paredzēta pīšanas apmācība, galda spēļu vakari. Reizi mēnesī paredzētas dažādu tēmu lekcijas.
„Kastanis” darbojas: pirmdienās no 11:00 līdz 15:00, otrdienās no 10:00 līdz 14:00, trešdienās no 14:00 līdz 18:00, ceturtdienās un piektdienās no 11:00 līdz 15:00.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru