Valkas novada NVO tiekas ikmēneša sanāksmēs

17. oktobrī notika pirmā no Valkas novada nevalstisko organizāciju (NVO) ikmēneša sanāksmēm. Katra mēneša trešajā trešdienā NVO tiksies, lai pārrunātu, kādi jaunumi gaidāmi katrā organizācijā, kā citas organizācijas var iesaistīties, par kopīgu pasākumu organizēšanu, par informācijas aprites uzlabošanu un iespējām gūt jaunas zināšanas un pieredzi.

Plānots, ka sanāksmes katru reizi notiks citā NVO atrašanās vietā, lai klātienē varētu iepazīt kolēģu darbu, kā arī rosinātu dažādas sadarbības iespējas.
Aicinām esošās un topošās NVO Valkas novadā pievienoties sanāksmēm, pastāstīt par sevi un uzzināt, kas notiek citās organizācijas.
Ideja par kopīgu sanāksmju nepieciešamību radās diskusijā  "Kopienas attīstības veicināšana", kas Valkā notika 28. augustā. Tajā radošā veidā tika meklētas idejas un galvenie problēmjautājumi NVO un citu kopienai nozīmīgu centru sadarbībā.
Diskusija un bezmaksas konsultācijas notika projekta "Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana Vidzemē 2012" ietvaros, ko finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds un Vidzemes plānošanas reģions.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru