Vidzemes NVO forums – 3. oktobrī!

Šī gada 3. oktobrī Cēsīs notiks Vidzemes nevalstisko organizāciju (NVO) forums, kurā iecerēts pulcēt nevalstiskās organizācijas no visa Vidzemes reģiona. Forums būs gan iespēja satikties dažādās vietās un jomās strādājošām NVO, gan izdevība palepoties ar saviem sasniegumiem un smelties idejas no citviet paveiktā, gan īstā vieta, kur uzzināt aktuālo informāciju par NVO pieejamo finansējumu un atbalsta programmām.


Savstarpējā sadarbība un jaunu kontaktu veidošana ir “atslēga” nevalstiskā sektora nākotnei. Pat ja ar Vidzemes reģionu saprotam vien sešu bijušo rajonu teritorijas, nereti jāatzīst, ka ikdienas saskarsme beidzas līdz ar pagasta vai varbūt novada robežām. Būtiski, lai NVO būtu savstarpēji saistītas arī plašākā mērogā, jo bieži vien tik mazā valstī kā Latvija organizācijām nākas pārstāvēt sevi ne tikai sava pagasta vai pilsētas, bet arī visa reģiona kontekstā. Foruma mērķis ir aicināt reģiona organizācijas “pie viena galda”, lai veicinātu pieredzes apmaiņu, sadarbību un radītu kopīgu vīziju par NVO nozīmi reģiona attīstībā!

Organizācijas savu dalību Vidzemes NVO forumā var pieteikt līdz 2012. gada 20. septembrim, sūtot aizpildītu pieteikuma anketu uz e-pastu vnf@vnf.lv. Pasākuma programma un pieteikuma anketa atrodama Valmieras novada fonda mājas lapā www.vnf.lv.

Forums notiek projekta “Pilsoniskas sabiedrības stiprināšana Vidzemē 2012” ietvaros, kuru ar Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu īsteno Valmieras novada fonds kopā ar Vidzemes partneriem: Alūksnes un Apes novada fondu, Latvijas – Igaunijas institūtu un Vidzemes plānošanas reģionu.


Papildu informācija:
Zane Ābelīte-Medne, VNF sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: 20258200, 64281792; e-pasts: vnf@vnf.lv

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru