Notikusi diskusija kopienas attīstības veicināšanai
Pirms jaunā mācību gada Valkas novadam nozīmīgi sociālie centri tikās, lai pārrunātu sadarbības iespējas. Skolu, nevalstisko organizāciju, novadu fondu, pirmsskolas izglītības iestādes, kultūras nama, izglītības pārvaldes, domes un Vidzemes plānošanas reģiona pārstāvji tikās, lai saprastu, kādas problēmas pastāv un kā meklēt idejas sadarbībai.

Grupu darbu un spēļu veidā tika runāts par projektu sagatavošanu, skatīti pozitīvie piemēri, izmantotas dažādas metodes ideju ģenerēšanai.
Diskusiju vadīja Ina Miķelsone, Vidzemes plānošanas reģiona projektu speciāliste.
Pēc diskusijas noskaidrotas nozīmīgākās problēmas, kas kavē veiksmīgu sadarbību. Tāpat, jau sākot no septembra, plānotas ikmēneša novadam nozīmīgo centru tikšanās, lai vairāk iepazītos, veidotu „lielīšanās” pasākumus, lai uzzinātu ko kurš dara, kā arī meklētu risinājumus esošajām problēmām.
Paldies atnākušajiem par radošo darbošanos. Uz pirmo Valkas novada sociālo centru tikšanos Starptautiskās Pirmās palīdzības dienas ietvaros aicinām 11. septembrī (pieteikšanās Latvijas – Igaunijas institūtā, 64781193, instituts@valka.lv) visus, kuri ikdienas darba ietvaros vēlas meklēt jaunas sadarbības iespējas, idejas.
Diskusija notika projekta „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana Vidzemē 2012” ietvaros, kuru īsteno Valmieras novada fonds kopā ar Vidzemes partneriem: Alūksnes un Apes novada fondu, Latvijas – Igaunijas institūtu un Vidzemes plānošanas reģionu. Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds un Vidzemes plānošanas reģions.


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru