Vizīte Vācijā projekta "Starptautiskā studiju centra izveide" ietvaros

2006.
Aprīļa beigās Valkas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece Unda Ozoliņa, projektu vadītāja Dagnija Ūdre un galvenā speciāliste izglītības jautājumos Līga Veinberga atgriezās no Frankfurtes pie Oderas, kur iepazinās ar Eiropas augstskolu Viadrina un piedalījās darba seminārā „City Twins”. Lielu ieguldījumu brauciena organizēšanā no vācu puses deva Frankfurtes projektu un ārējo sakaru koordinators Klauss Baldaufs. Pateicoties viņam bija iespēja tikties ar profesori Elgu Šulci, kura nodarbojas ar robežpilsētu, un jo īpaši – dvīņu pilsētu, pētīšanu.
Strādājot pārrobežu sadarbības jautājumos, kā rokasgrāmatu esam izmantojuši tieši E.Šulces sarakstīto grāmatu. Šajā vasarā šī uzņēmīgā dāma, kas drīz dosies pensijā, ir pavisam stingri nolēmusi doties garā ceļojumā ar velosipēdu un apciemot dvīņu pilsētas Valku un Valgu.
Ļoti pozitīvi bija tas, ka viena brauciena ietvaros varēja apvienot dalību dvīņu pilsētu seminārā un ES PHARE 2003.gada Pārrobežu sadarbības programmas Baltijas jūras reģionā projektā „Starptautiskā studiju centra izveide Valkā” paredzētos pieredzes apmaiņas pasākumus. Projekta prezentēšanai uz Vāciju devās arī Latvijas Universitātes (LU) pārstāves projektā un programmu darba grupas dalībnieces Ērika Šumilo un Baiba Šavriņa. Arī viņām šis pieredzes apmaiņas brauciens izvērtās gana interesants, jo studiju virzieni tur un pie mums ir ļoti līdzīgi. Turienes studentiem vairāk interesē vadības zinību (MBA – Master Business Administration) maģistra programmas. Protams, ka pilnvērtīgai studiju apguvei, bez valodu zināšanām neiztikt. Daži kursi notiek tikai angļu, bet daži – tikai vācu valodā. Starptautiskās attiecības, biznesa programmas un maģistra līmenis tiek piedāvāts arī citās valodās. U.Ozoliņa pieļauj domu, ka kāda ideja noteikti noderēs arī izstrādājot Starptautiskā studiju centra (SSC) programmas, pie esošajām veidojot klāt kādus moduļus, lai studentiem būtu interesantāk.
Semināra „City Twins” galvenās tēmas bija dvīņu pilsētu sadarbība, pilsētu plānošana un ekonomiskie jautājumi, kā arī pašvaldību sadarbība un nodarbinātība. Seminārā piedalījās pārstāvji no vairākām dvīņu pilsētām: Imatra (Somija) – Svetogorsk (Krievija), Gorlitz (Vācija) – Zgorzlec (Polija), Narva (Igaunija) – Ivangorod (Krievija); Frankfurte pie Oderas (Vācija) – Slubice (Polija) un Tornio (Somija) – Haparanda (Zviedrija). Katrs pārstāvis klātesošos iepazīstināja ar savu pozitīvo pieredzi, sadarbību traucējošajiem faktoriem un pastāvošajām problēmām.
Seminārā tika gūtas vairākas vērtīgas atziņas un tā bija lieliska iespēja izvērtēt savu līdzšinējo sadarbību ar igauņiem. Ļoti būtiski ir tas, ko mēs jau esam sapratuši un darām – kopīgas aktivitātes nevar plānot viena puse, to var darīt tikai kopīgi. Kā pozitīvo Valkas un Valgas sadarbībā klātesošie atzina to, ka mums bez valsts valodas ir vēl kāda trešā valoda – krievu vai angļu, kurā varam kontaktēties. Savukārt, Polijā un Vācijā tā ir aktuāla problēma. Semināra noslēgumā izskanēja doma, ka dvīņu pilsētām turpmāk vajadzētu vairāk savstarpēji sadarboties un varbūt pat vajadzētu izveidot dvīņu pilsētu asociāciju. Tas būtu veids, kā pilsētām risināt problēmas pat Eiropas līmenī un piesaistīt kādu papildus finansējumu. Visās dvīņu pilsētās ir līdzīgas robežproblēmas un centrālās valdības amatpersonas reizēm to tā īsti nevēlas saprast.
Projekta „Starptautiskā studiju centra izveide Valkā” ietvaros noorganizētā pieredzes apmaiņas brauciena centrālais notikums bija Eiropas Universitātes Viadrina pie Oderas (Vācijā) un Collegium Polonicum (Polijā) apmeklējums. Abās augstskolās bija iespēja iepazīties ar piedāvātajiem studiju kursiem, mācību procesu, mācībspēkiem, nodrošinājumu, studentu piesaisti, īpaši pievēršot uzmanību starptautiskās un pārrobežu sadarbības aspektam.
Interesanti bija piedalīties Viadrinas Universitātes 500 gadu jubilejas svinīgajā ceremonijā. Universitātes vēsture ir ļoti īpatnēja – tā tiešām ir dibināta pirms 500 gadiem, tad tā ir pārcelta, bet Frankfurtē atgriezusies atpakaļ tikai deviņdesmitajos gados. Vadoties no viņu pieredzes, par topošā SSC dibināšanas gadu var uzskatīt 1831.gadu, kad studijas skolotājiem starptautiskā vidē uzsāka Jānis Cimze. Tātad, jau pēc dažiem gadiem, mēs savam SSC varēsim svinēt 180 gadu jubileju. Viadrinas Universitātes iekšpagalmā ir izveidota ļoti moderna un interesanta bibliotēka, kāda nekur citur nav redzēta. Lai racionāli izmantotu to, ka telpai ir augsti griesti, virs grāmatu plauktiem ir uzbūvēta grīda. Tur ir izveidota īsta lasītava un būtībā iznāk tā, ka cilvēki sēž it kā uz grāmatplaukta un līdz ar to, arī visa apkārtējā vide ir ļoti interesanta. Pozitīvs fakts ir tas, ka tur ir brīvā piekļuve grāmatām, ir visas nepieciešamās aizsargsistēmas un students grāmatas var izvēlēties no plaukta, nevis tikai pēc kataloga.
Savukārt, poļu pusē esošā Collegium Polonicum ir augstskola, kas ir izveidota uz divu partneraugstskolu: Europa – University Viadrina Frankfurt (Oder) un Adam – Mickiewicz – University Poznan sadarbības principa. Pretēji Viadrinas Universitātei, šī ir gaiša un moderna, deviņdesmitajos gados būvēta ēka, kas ir ideāla mācībām.
Savam SSC mēs varētu pārņemt viņu infrastruktūras veidošanas pieredzi un ideju par savdabīgo bibliotēku. Tāpat, viņiem visās lielākajās zālēs ir paredzētas tulkošanas iekārtas un ir iebūvētas nepieciešamās sistēmas. Domājot par starptautisku konferenču organizēšanu, tas ir ļoti svarīgs aspekts. Mīnuss mums, bet pluss viņiem ir tas, ka mācības augstskolā ir bez maksas gan Vācijā, gan Polijā un ar to viņi varētu būt pievilcīgāki nekā mēs.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru