Vidzemes Mūžizglītības centra kursu piedāvājums

2008.
Kursa izmaksas LVL 2,00 par kontakstundu, ja klausītājs kārto visus pārbaudījumus un saņem kredītpunktus.
Kursa izmaksas LVL 1,80 par kontakstundu, ja kursu apmeklē kā brīvklausītājs.


Kursu sarakstu, lūdzu, skatīt pielikumā.

Papildus informācija pie Vidzemes Mūžizglītības centra vecākās speciālistes Marikas Burkovskas, Valmierā, Cēsu ielā 4.
Tel. 64207227, 28374150
E-pasts: marika.burkovska@va.lv

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru