Valkā ierodas delegācija no Norvēģijas

2008.
Valkā ierodas delegācija no Norvēģijas
1. un 2. februārī Valkā un Valgā notika tikšanās, kuras mērķis bija nodibināt kontaktus starp pašvaldībām no Latvijas, Igaunijas un Norvēģijas. Divas dienas dalībnieki prezentēja savu pašvaldību, piedalījās sarunās, veica grupu darbu.

 
Diskusiju rezultātā tika konstatētas sfēras, kurās trijām valstīm ir kopējas intereses, kurās varētu veidot tālāku sadarbību. Galvenie interešu saskares punkti bija – kultūras apmaiņa, tūrisma organizācija, pamatskolu darbības izzināšana un vietējo pašvaldību struktūra, ikdienas darba organizācija sadarbības valstīs.
No Norvēģijas pašvaldībām Flakstad, Tysfjord un Traenera viesojās pašvaldību mēri un vadošās amatpersonas. Konferencē piedalījās arī pārstāvji no Norvēģijas Karalistes vēstniecības Latvijā Helene Opdal un Henrik Foyn Skjerve, lai pastāstītu par Norvēģijas valsts struktūru, sadarbību starp Latviju, Igauniju un Norvēģiju, kā arī par EEZ finanšu instrumenta piedāvātajām iespējām. Uz tikšanos no Latvijas tika uzaicināti viesi no Talsu pašvaldības un pieaugušo izglītības centra, kā arī pārstāvji no Rīgas rajona padomes. Konferenci organizēja un arī tajā piedalījās Valkas un Valgas pašvaldības kopā ar Latvijas - Igaunijas institūtu. Igaunijas pusi diskusijās pārstāvēja arī VÕru pašvaldība.
Tikšanās idejas autors bija Norvēģu Krasta Sāmu Studiju Asociācijas (SSF) direktors Trond Aamo. Latvijas un Igaunijas pašvaldībām, kas piedalījās konferencē ir jau kopēja sadarbība ar norvēģiem projektā „Mūžizglītības sistēmas ilgtermiņa vietējās attīstības veicināšanai Ziemeļaustrumu Eiropas valstīs”, līdz ar to šī tikšanās nostiprināja saikni un draudzību starp pilsētām.
SSF direktors Trond Aamo par konferenci: „Tagad esam potenciālie sadarbības partneri. Par vienu no diskutētajām tēmām tiks gatavots projekta pieteikums. Tikšanās veicināja ne tikai kopēja projekta tapšanu, bet arī dibināja jaunus kontaktus. Norvēģu delegācijas vārdā saku, ka tikšanās bija ļoti noderīga un interesanta, mēs visi labi pavadījām laiku.”

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru