Veiksmīgi sācies kurss "Dārzu un ainavu arhitektūra"

2007.
Kursanti jau pirmajā nodarbībā izbaudījuši spraigu apmācības plānu un plašu informācijas apjomu. Pasniedzēji priecājās, ka pieteikušies vairāk interesentu kā sākumā plānots. Turklāt pēc mācību noslēguma studiju maksu jaunie dārzu un ainavu arhitekti atpelnīs, iekārtojot gan savu īpašumu (nebūs jāalgo dārgs speciālists), gan sniedzot konsultācijas citiem interesentiem.
Kopumā mācības ilgs pusotru gadu, apgūstot ainavu mācību, vizuālo mākslu, mērniecības pamatus, arhitektūras mazās formas, dārzu ierīkošanu un kopšanu, datorprogrammas ainavu projektēšanā u.c. saistošus kursus. 

 
Mācībspēki – lekt. Brigita Helfriča, Aleksandrs Beļikovs, Mg.phys. Rūdolfs Gulbis, Dr.agr. Antra Balode u.c. - ir zinoši savā jomā un papildus pasniedzēju darbam, pierādījuši prasmi arī ārpus augstskolas telpām. Piemēram, ainavu arhitekte, doc., Mag.sc.ing. Silvija Rubene bijusi žūrijā starptautiskā dizaina konkursā, kopā ar domubiedriem (arī „Dārzu un ainavu arhitektūras” lektoriem) Mag.paed. Antru Bērziņu un Mag.paed. Aiju Dižgalvi veidojusi izdevumu par veiksmīgu dārzu iekopšanu. Ainavu arhitekte, pasniedzēja Natālija Ņitavska ieguvusi otro vietu konkursā par privātmājas pagalma iekārtošanu. Doc. Gundega Lināre aktīvi piedalās pētniecībā, sniedz konsultācijas, raksta publikācijas, bijusi konkursa "Par skaistāko Latvijas daiļdārzu un sakoptāko sētu" žūrijas komisijas locekle u.tml.
Kursanti ar savu izvēli ir apmierināti. „Iemācītais ļoti noderēs pašreizējā darbā, arī atsevišķas programmas, ko apgūsim, līdz šim pietrūka”, stāsta topošā dārzu un ainavu arhitekte Lāsma. Turklāt materiāli ir piemēroti Latvijas videi un esošajai situācijai, tādējādi būs viegli iemācīto realizēt pašu dārziņā, izmantot darbā vai konsultējot citus.
Kursu „Dārzu un ainavu arhitektūru” organizē Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) sadarbībā ar Latvijas – Igaunijas institūtu. Pēc kursa beigšanas studenti saņems LLU sertifikātu.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru