Labiekārtos Zāģezera atpūtas teritoriju

2010.
Peldvietas iekārtošana (ģērbtuve, atkritumu urnas), apgaismojuma ierīkošana un no jauna izveidota avotiņa ūdens ņemšanas vieta - uzdevumi, kas tiks paveikti ar projektu konkursā iegūto finansējumu.

 
Pieteikumu Lauku partnerībai „Ziemeļgauja” iesniedza biedrība „Latvijas – Igaunijas institūts” sadarbībā ar Valkas novada domi. Labiekārtošanā līdz projekta beigu termiņam - šā gada nogalei – plānots izlietot 13649 Ls.
Jau pagājušajā vasarā notika ideju konkurss – vārda došana avotiņam. Iedzīvotāji aktīvi izteica savus variantus, kā rezultātā iecienīto ūdens ņemšanas vietu dēvējam par Zāģavotu. Avotiņam vārds ir dots, atliek uzpost arī izskatu. Tādēļ aicinām visus uz atpūtas vietas sakārtošanas talku jau drīzumā.
Zāģezers ir mākslīgi radīts ezers - 18. gs. beigu, 19. gs. sākuma Pedeles upes uzpludinājums. Tā apkārtne ir iecienīta Valkas pilsētas un novada, arī kaimiņpilsētas Valgas iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas vieta.
Pēc projekta noslēguma objekts tiks uzturēts sadarbībā ar Valkas novada domes Teritorijas apsaimniekošanas nodaļu.
Projekts tiek finansēts ar Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA).

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru