Latvijas - Igaunijas institūts aicina darbā direktoruBiedrība  “Latvijas - Igaunijas institūts” ( reģistrācijas Nr. 44103018030) konkursa   kārtībā aicina darbā direktoru

DARBA PIENĀKUMI:
·         Izstrādāt un īstenot tālākizglītības, interešu un neformālās izglītības programmu, kursu un semināru plānu;
·         Sadarboties ar Valkas novada un Valgas pilsētas institūcijām dažādās jomās ar mērķi veicināt Valkas/Valgas sociālekonomisko attīstību un atpazīstamību;
·         Koordinēt Valkas novada un Valgas pilsētas pašvaldību institūciju sadarbību un informācijas apmaiņu;
·         Izstrādāt un realizēt Latvijas-Igaunijas sadarbību veicinošus projektus;
·         Organizēt un koordinēt sadarbību starp Latvijas un Igaunijas nevalstiskajām organizācijām;
·         Nodrošināt Valkas novada un Valgas pilsētas pašvaldību institūcijām nepieciešamo tulkošanu latviešu/igauņu un igauņu/ latviešu valodās;
·         Organizēt projektu izstrādi biedrības mērķu sasniegšanai, finanšu līdzekļu piesaistei;
·         Organizēt un vadīt biedrības ikdienas darbu.

PRASĪBAS PRETENDENTIEM:
·         Augstākā vai nepabeigta augstākā izglītība – students;
·         Labas organizatoriskās un komunikācijas spējas, prasmes darbā ar datoru;
·         Angļu  un krievu valodu zināšanas.

Par priekšrocību tiks uzskatītas:
·         Igauņu valodas prasme;
·         Pieredze biedrības, pašvaldības vai projektu izstrādes darbā.
CV un pieteikuma vēstuli līdz 2016.gada 23.septembrim sūtīt  elektroniski uz e-pastu  instituts@valka.lv.
Papildus informācija pa tālruni 371 29158517.
  Ühing“Läti - Eesti instituut” ( reg.Nr. 44103018030)

Konkursi teel pakutakse ühingu direktori ametikohta

        TÖÖ Kohustused:

·                     Väljatöötada ja realiseerida elukestvaõppe, huvide ja täiendõppe programmi, kursuste ja seminaride plaane;
·                 Teha koostööd ,Valka maakonna ja Valga linna institutsioonidega erinevates valdkondades, sihtmärgiga edendada Valka/Valga sotsiaalökonoomilise arengu ja tuvastust;
·                    Koordineerida Valka maakonna ja Valga linna omavalitsuse  institutsioonide koostööd ja  omavahelise info ümbervahetust;
·                     Väljatöötada ja realiseerida Läti-Eesti koostööd edendavad projekte ;
·                     Organiseerida ja koordineerida koostööd  Läti  ja Eesti VRO-dega ;
·                    Kindlustada Valka maakonna ja Valga linna omavalitsusele, institutsioonidele vajalikku tõlget- läti/eesti ja eesti/ läti keeles;
·                     Väljatöötada ühingu sihtmärgi savutamiseks soodustavad projekte , finanss vahendite leidmiseks;
·                     Organiseerida ja juhendada ühingu igapäevast tööd.
     Nõuded Kandidaadile:
·                     Kõrg haridus või õppiv- tudeng ;
·                     Hea organiseerimis ja komunitseerimis võime, töö kogemus arvutiga ;
·                     Inglise  ja vene keele teadmised
Eesõigus -
·                     Eesti keele oskus ;
·                     Kogemus, omavalitsuse tööl või projektide väljatöötamise oskus.

CV ja avalduskirja kuni 2016.aasta 23.septembrini saata e-mailile instituts@valka.lv.
Lisa info telef.-371 29158517.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru