Piešķir atzinības krustu Valkas mākslas skolas direktorei Marutai Stabulniecei/ Kõrge riiklik autasu Valka kunstikooli direktorile

www.valka.lv


Maruta Stabulniecele, kes on Valka kunstikooli direktor ning joonistamise, maalimise ja kompositsiooni õpetaja,  omistati Läti Autasude ümarlaua poolt riigile osutatud teenete tunnustamiseks IV klassi Teeneterist.
Valka kihelkonna duuma tegi ettepaneku Autasude ümarlauale tunnustada riiklikult Maruta Stabulniecet omakasupüüdmatu panuse eest professionaalse kunstihariduse edendamisse ning Põhja-Läti  kultuurilise keskkonna säilitamisse ja  arengusse. Maruta Stabulniece pole mitte ainult koolielu korraldaja ja koolihing, vaid ka suurepärane kunstiõpetaja (annab joonistamise, maalimise ning kompositsiooni tunde). Maruta Stabulniece juhtimisel on Valka kunstikoolist kujunenud üks Läti parimaid kunstikoole. Maruta Stabulniece poolt elluviidud projektid on muutnud Valka ja Valka kihelkonna kunstielu omanäolisemaks ja mitmekülgsemaks, tema projekte peetakse märkimisväärseks nii Lätis ja Eestis kui ka Leedus, Taanis ja Venemaal.
Õnnitleme Maruta Stabulniecet tähtsa autasu puhul!
Ordeņu kapituls 2014.gada 23.oktobrī nolēma par nopelniem Latvijas valsts labā piešķirt Atzinības krusta IV šķiru Valkas mākslas skolas direktorei, zīmēšanas, gleznošanas un kompozīcijas skolotājai Marutai Stabulniecei, vēsta paziņojums Latvijas valsts prezidenta mājaslapā.
Marutu Stabulnieci par nesavtīgo ieguldījumu profesionālās mākslas izglītības attīstībā un nozīmīgo devumu kultūrvides saglabāšanā un attīstībā Ziemeļvidzemē ar valsts apbalvojumu ierosināja apbalvot Valkas novada dome.
M.Stabulniece ir veikusi nenovērtējamu darbu bijušā Valkas rajona mākslinieku darbības apzināšanā un veicināšanā, dibinājusi un ar panākumiem vada Valkas Mākslas skolu, ir iekārtojusi visas nozīmīgākās izstādes Valkas novadā un republikas pasākumos, kur tiek prezentēti mūsu novadnieku darbi. Augstu vērtējams nesavtīgais devums muzeja ekspozīcijas un izstāžu noformēšanā, muzeja krājuma popularizēšanā un nodošanā nākamajām paaudzēm. Unikāls ir viņas vadītais projekts, radot iespēju mācīties Valkas Mākslas skolā igauņu bērniem igauņu valodā pie igauņu skolotājiem. Maruta Stabulniece vairākkārt apbalvota ar Valkas novada un Valkas pilsētas Atzinības rakstiem.
M.Stabulniece ir ne tikai skolas dzīves organizētāja un skolas dvēsele, bet arī lieliska mākslas mācību priekšmetu (zīmēšanas, gleznošanas un kompozīcijas) skolotāja.
M.Stabulnieces vadībā skola kļuvusi par vienu no Latvijas labākajām mākslas skolām. Augstā līmenī noris mācību darbs, par ko liecina skolas audzēkņu pastāvīgie panākumi starptautiskajos, valsts un reģionālajos konkursos. Direktore pastāvīgi seko visu skolas pedagogu profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanai. Tiek organizēti dažādi pasākumi skolotāju kolektīva saliedēšanai un meistarības celšanai. Arī pati pastāvīgi cenšas paaugstināt savu pedagoģisko profesionalitāti dažādos kursos, semināros, meistarklasēs. Sabiedriski aktīva, iniciatīvām bagāta ar prasmi savas idejas īstenot praksē.
M.Stabulnieces realizētie projekti ir padarījuši mākslas dzīvi Valkā un Valkas novadā savdabīgu un daudzveidīgu, atpazīstamu ne tikai Latvijā, bet arī daudzās vietās Igaunijā, Lietuvā, Dānijā un Krievijā. Caur dažādām skolas aktivitātēm tiek veicināta mākslas un kultūras dzīve. Direktores vadībā mākslas skolas pedagogi un bērni ir piedalījušies daudzos projektos, košāku padarot pilsētvidi; sociālā aprūpes nama kāpņu telpas sienu gleznojums, kultūras nama kafejnīcas noformējums, vairāku brandmūra sienu gleznojumi pilsētā, Valkas pirmskolas izglītības iestāžu, pamatskolas un ģimnāzijas telpu iekšējais dizains.  Valkas iedzīvotājus joprojām priecē direktores realizētā ideja „Putnu dārzs” pilsētas parkā.
Apsveicam Marutu Stabulnieci ar nozīmīgo apbalvojumu!

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru