Topošo mednieku apmācība

Vēl var pieteikties mednieku un medību vadītāju sagatavošanas kursos, kas notiks Valkā.
Topošie mednieki apgūs medību likumdošanu un dokumentāciju, ieroču likumdošanu, dzīvnieku bioloģiju un ekoloģiju, uzskaiti, populāciju selekciju, uzzinās par biotehniskajiem pasākumiem un postījumu novēršanu, CIC (Starptautiskās medību un medījamo dzīvnieku aizsardzības komitejas) medību trofeju vērtēšanas sistēmu un trofeju pirmapstrādi, medījamo dzīvnieku slimībām, medību tradīcijām Latvijā un pasaulē, šķirnes medību suņiem, jaunākajiem pētījumiem medību saimniecībā.

Tēmu saturs izstrādāts tā, lai kursants ne tikai sekmīgi nokārtotu eksāmenu Valsts meža dienestā, bet gūtu vērtīgas papildu zināšanas.
Apmācībām piesaistīti labākie speciālisti no Valsts meža dienesta, Valsts policijas, Pārtikas un veterinārā dienesta, kā arī citām institūcijām un organizācijām.
Mednieku kandidātiem, atbilstoši MK noteikumiem Nr.110, apmācības ilgums ir 40 teorijas stundas, bet medību vadītājiem - 24 stundas.
Pēc pilna apmācību kursa apgūšanas, dalībniekam izsniegta izziņa, kas derīga mednieka vai medību vadītāja eksāmena kārtošanai Valsts meža dienestā.
Kursi tiek organizēta 10 līdz 20 cilvēku lielām grupām, tos uzsākot pēc grupas nokomplektēšanas.
Mācības rīko Latvijas – Igaunijas institūts sadarbībā ar Meža konsultāciju pakalpojumu centru. Pieteikšanās: Latvijas – Igaunijas institūtā (Beverīnas 3, Valka) vai zvanot 64781193, 29158517, vai rakstot uz instituts@valka.lv.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru