Aicina piedalīties aptaujā par pieaugušo izglītībuAptaujas mērķis ir noskaidrot Latvijas pieaugušo viedokļus par pieaugušo izglītības īstenošanu un tās pilnveides iespējām. Katra respondenta piedalīšanās aptaujā sniegs būtisku ieguldījumu sabiedriskās domas izpētes analīzē, kura ļaus novērtēt esošo situāciju un izstrādāt risinājumus pieaugušo izglītībā.
Aicinām jauniešus un pieaugušos, pedagogus un institūcijas aktīvi iesaistīties aptaujā un izteikt viedokļus!
Anketa pieaugušo izglītības dalībniekiem:
Anketa jauniešiem (15-29 gadi):
Anketa institūcijām, kas saistītas ar pieaugušo izglītības īstenošanu:
Anketa pieaugušo izglītotājiem (pedagogiem):
Aptauja tiek veikta anonīmi, un iegūtie rezultāti tiks izmantoti pētījumos „Pieaugušo izglītības piedāvājums un pieprasījums”, „Pieaugušo izglītības kvalitāte un tās nodrošinājums” un „Pieaugušo izglītības resursi jauniešu bezdarba mazināšanai”.
Pētījuma rezultāti pēc 27.03.2014. būs pieejami Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapā: http://izm.izm.gov.lv/nozares-politika/izglitiba/muzizglitiba/projekts.html, sadaļā Ekspertu ziņojumi.
Aptauja veikta Eiropas Komisijas finansiāli atbalstītā projekta „Eiropas programmas īstenošana pieaugušo izglītības jomā” (granta lēmums Nr. 2012-3753/001-001) ietvaros.


Informāciju sagatavoja:
Ingrīda Muraškovska
Izglītības un zinātnes ministrija
EK projekts "Eiropas programmas īstenošana pieaugušo izglītības jomā"
Projekta vadītāja
67047796
ingrida.muraskovska@izm.gov.lv

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru