Valkas-Valgas XVI skrējiena un nūjošanas sacensības/Valga–Valka XVI rahvajooks - lastejooks ja kepikõndJuhend 
Eesmärk
Ühise rahvaspordiürituse korraldamine Valga maakonna ja Valka rajooni inimestele.
Liikumisharrastusele edendamine Valgamaa ja Valka rajooni elanike hulgas.
Piiriületamise lihtsustamisele kaasaaitamine.

Aeg ja koht
Lastejooksud: kuni 3.klass, 4.klass, 5.klass ja 6.klass tüdrukud ja poisid
Reedel 06.septembril 2013.a. algusega kell 15.00 Valgas Pedeli rannas Rannavalve maja eest.
Põhijooks : naised, mehed, tüdrukud, poisid (alates 7.klassist)
Reedel, 6.septembril 2013.a. algusega kell 18.00 Valgas, Pedeli rannas Rannavalve maja lähistelt

Osavõtjad
Valga maakonna ja Valka rajooni koolide õpilased, kõik liikumist harrastavad Valga maakonna ja Valka rajooni inimesed, kõikide teiste Eesti ja Läti piirkondade elanikud,
kes on õigeaegselt osavõtuks registreerunud.
XVI Valga - Valka Rahvajooks on ka Valgamaa 2013.a. jooksusarja 7.etapp
Ja vanuseklassid ja kohapunktiarvestus on nii nagu kõikidel jooksusarja etappidel

Registreerimine osavõtuks
Lastejooksudele kirja panek toimub koolides, kehalise kasvatuse õpetajate ja klassijuhatajate juures vastavatel registreerimislehtedel(Iga klass ja tüdrukud poisid eraldi registreerimislehtedele) kuhu märgitakse osavõtja nimi, eesnimi.
Koolis registreerunud saavad stardipaigas rinnanumbri, mis kantakse registreerimislehele stardipaigas. Põhijooksule registreerumine e-postitsi kuni 04.09.13. kella 16.00-ni aadressil rein.leppik@valgamv.ee, rinnanumbri ja ajavõtukiibi saavad eelregistreerunud stardipaigas.
Ajavõtt on elektrooniline, iga jooksja kepikõndija,kinnitab oma jooksujalatsile kiibi, mille pärasr finišit tagastab, kiibi kaotamine-mittetagastamine 20 eurot nõutakse sisse kaotajalt.

Võistluspäeval, reedel 06.septembril saab registreeruda lastejooksule stardipaigas, Pedeli ääres Rannamajas kella 14.00-15.00
Võistluspäeval, reedel 06.septembril, saab  põhijooksule registreeruda ka stardipaigas kella 16.30 – 17.30. Stardipaigas registreerudes on stardimaks 3 eurot
NB! Kirja pannakse ees- ja perekonnanimi, sünniaasta. Igal osavõtja saab registreerumisel
Rinnanumbri ja el.ajavõtuks vajaliku kiibi, kiip kinnitatakse jooksujalatsi külge.
Lastejooksud Pedeli rannas:            
kell 15.00 - kuni 3.klass - tüdrukud                         
Kell 15.15 - kuni 3.klass poisid
Kell 15.30 - 4.klass tüdrukud
Kell 15.40 - 4.klass poisid
Kell 15.50 - 5.klass tüdrukud
Kell 16.00 - 5.klass poisid
Kell 16.10 - 6.klass tüdrukud
Kell 16.20 - 6.klass poisid

Lastejooksu raja pikkus on 1250m. Autasustatakse(kohe jooksu lõpus) iga vanuseklassi I – III koha võitjaid (logoga T-särk, karikas), 4. – 6.koht logoga T-särk. Kõikidele jooksu lõpetajatele osavõtuauhind

Valga – Valka XVI Rahvajooksu põhijooks stardiga kell 18.00
Starditakse ühes stardigrupis

Rada
Stardipaik Rannavalve maja lähistel (Perve tänav) , joostakse(kõnnitakse keppidega) Pedele paisjärve parempoolsel kergliiklusteel,  Tartu mnt. sillani üle Tartu mnt, edasi Valka ümber
Paisjärve kuni esimese sillani sealt tagasi mööda Riia mnt. üle Raja tn ja uuesti Pedeli äärsele kergliiklusteele – teisel kaldal – kuni Pika tn sillani ja sealt finišisse Rannavalve maja ees.
Rada on pikk 4,5 km.

Jooksu/kepikõnni lõpetamine
Jooksu finišis on paigaldatud el.ajavõtt kus fikseeritakse aeg ja number, mille järgi hiljem
Tulemus protokolli.
Pärast finišit – lõpuprotokolli põhjal loositakse välja auhinnasärgid
Korraldus    Valga maakonna ja Valka rajooni spordiaktiiv, spordijuhtide koordineerimisel. Võistluste kohtunikud, sekretariaadi, helitehnika stardis ja finišis   kindlustab Valga maakond. Jooksutrasside tähistuse ja ohutuse tagamise(meditsiiniline teenistus.
Liiklusohutus, turvateenistus) kindlustavad mõlemad pooled omal territooriumil.
Autasustamine           -  absoluutklassi kuut esimest nais- ja kuut esimest meesjooksjat autasustatakse karikate ja auhindadega. 7.-12.koht saavad jooksu logoga T-särgi.
Kõikide osavõtjate vahel loositakse välja 70 T Särki Rahvajooksu logoga.
Kepikõndijate vahel loositakse lisaks 10T särki.

XVI Valga – Valka jooksu korraldamist toetavad
Eesti Kultuurkapitali Valgamaa Ekspertgrupp ja Spordi ja Kehakultuuri sihtkapital
Valga Maavalitsus,
Valga Linnavalitsus,
MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liit,
Raadio Ruut FM,
Valkas Novaz

Kõik osavõtjad vastutavad ise oma tervisliku seisundi eest!

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru