Latvijas - Igaunijas institūtā jauns direktorsNo 5. augusta Latvijas – Igaunijas institūta direktora amatā ir Ernests Lībietis. Papildus jau veiktajiem trim galvenajiem uzdevumiem – mūžizglītības nodrošināšana Valkas novadā, sadarbības veicināšana ar Valgu un sadarbības veicināšana starp Valkas novada nevalstiskajām organizācijām – institūtā plānots veikt arī City Twins Association (Dvīņu pilsētu asociācijas) aktivitāšu koordinēšanu.

Savā redzējumā Ernests Lībietis uzsver, ka institūtam būtu jādarbojas arī kā pētniecības centram, jo Valka un Valga ir interesanta ne tikai kā robež un dvīņu pilsētas, bet arī vēsturiski šeit risinājušies nozīmīgi notikumi. Tāpat ir svarīgi iesaistīties arī lielo projektu tapšanā un realizācijā, kuru ieviešana veicinātu novada attīstību, piesaistītu tūristus.
Līdz šim Ernests Lībietis strādājis Valkas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļā par Attīstības un projektu daļas vadītāju. Ernests ir arī novada domes deputāts. Tādējādi novada stiprās puses un iespējas, arī trūkumi ir zināmi, ir labas iestrādes kopā ar Valgas pilsētas un apriņķa kolēģiem, pildot gan ikdienas pienākumus, gan rakstot kopīgus projektus un veicot stratēģisko plānošanu.
Valkas jaunākajai sabiedrības daļai Ernests ir pazīstams kā Rokskolas Valkas filiāles vadītājs, skolotājs, koncertu rīkotājs un mūziķis.
Līdzšinējā direktore Laila Ontensone profesionālo karjeru turpina Valkas novada domē, vadot priekšsēdētāja sekretariātu. Tādējādi sadarbība turpināta gan ar institūtu, gan Valkas novada domes iestādēm, gan Valgas kolēģiem. Laila Ontensone turpmāk palīdzēs domes apmeklētājiem, sniedzot vajadzīgās ziņas, pēc tam informējot par ieteikumiem vai problēmām atbildīgo darbinieku un domes priekšsēdētāju.
Lai radošas idejas, veiksmīgs to izpildījums un pozitīvi guvumi jaunajās darba vietās!

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru