Nevalstisko organizāciju tikšanāsSākot ar šā gada 17. oktobri, Valkas novada nevalstiskās organizācijas (NVO) katra mēneša trešajā trešdienā aicinātas tikties, lai zinātu, ko katrs dara, ko varētu kopā organizēt un risināt, ko varam paveikt Valkas novada attīstības veicināšanai.

Katrā tikšanās reizē sanākušie iziet iepazīšanās un lielīšanās apli, kur pastāsta par savā organizācijā gaidāmajiem pasākumiem, kā arī izskata pirms tam rosinātus jautājumus. Tāpat ir vienošanās katru reizi satikties citās NVO telpās, lai iepazītos arī ar vidi, kur katrs darbojas.
21. novembra tikšanās laikā jauniešu klubā „Pēda” uzzinājām jaunumus lielīšanās aplī, rosinājām idejas Šengenas līguma 5. gadadienas atzīmēšanai, kā arī pārrunājām pieredzes brauciena iespējas uz Alūksnes novadu. Tāpat arī Sarkanā Krusta Valkas komitejas vadītāja Gaļina Sokolova rosināja NVO kopā organizēt Ziemassvētku pasākumu daudzdzīvokļu māju iemītniekiem. Sarunās tika izlemts aicināt vairāku daudzdzīvokļu māju iemītniekus, kurus vieno kopīgs pagalms, piedalīties pasākumā „Ziemassvētki manā sētā”. Iedzīvotāji aicināti jaukā un jautrā veidā sagaidīt savā pagalmā budēļus - dziesmu draugu kopu „Nāburgus”. Interesantākie sagaidītāji (dziesmas vai dejas, dzeja, maskas, izrotāta eglīte u.tml.) tiks godināti pie galvenās eglītes Valkas centrā Saulgriežu laikā (pasākuma laiks tiks precizēts).
Par pieteikšanos konkursam namu pārstāvjus lūdzam sazināties ar jauniešu kluba „Pēda” vadītāju Rominu Meļņiku (29472781, romina.melnika@valka.lv) līdz 14. decembrim.
NVO nākamā tikšanās notiks 19. decembrī Sarkanā Krusta Valkas komitejā. Aicinām pievienoties Valkas novadā esošo NVO pārstāvjus, sazinoties ar Latvijas – Igaunijas institūtu.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru