Konkurss līdzekļu iegūšanai "Sabiedrība ar dvēseli"


Konkursa mērķis ir veicināt iedzīvotāju piedalīšanos savas dzīves un vides kvalitātes uzlabošanā. Konkursā var tikt atbalstīti sabiedriska labuma projekti jebkurā jomā, kas ir svarīga un aktuāla vietējai sabiedrībai vai kādai tās daļai. Projektu tematika, īstenošanas veids (aktivitātes) un mērķauditorija netiek ierobežota. Viena projekta ietvaros maksimālais saņemamais finansējums ir EUR 500. Konkursā var piedalīties biedrības un nodibinājumi, fizisku personu neformālās grupas, kurās apvienojušies vismaz 5 iedzīvotāji.

Pieteikuma iesniegšanas termiņš ir 2012. gada 30. aprīlis.
Konkursa atbālstāmā teritorija ietver Burtnieku novada Ēveles pagastu, Beverīnas novada Trikātas, Kauguru un Brenguļu pagastus, Strenču novada Plāņu un Jērcēnu pagastus, Sedas un Strenču pilsētas, Valkas novada Valkas pilsētu, Valkas, Zvārtavas, Ērģemes un Vijciema pagastus, Smiltenes novada Grundzāles pagastu. 
Konkursu organizē lauku partnerība "Ziemeļgauja" sadarbībā ar Nīderlandes “Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij” fondu (KNHM).
Plašāka informācija par konkursu, nolikums un kontaktinformācija meklējama "Ziemeļgaujas" mājas lapā (skat šeit).

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru