Projektu konkursa semināri NVO kapacitātes stiprināšanai


   Par Sabiedrības integrācijas fonda semināriem
Sabiedrības integrācijas fonds sadarbībā ar reģionālajiem Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas centriem laika posmā no 2012.gada 24.februāra līdz 5.martam rīko bezmaksas informatīvos seminārus par 10.02.2012. izsludināto trešo atklāto projektu iesniegumu atlasi ESF darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” apakšaktivitātē 1.5.2.2.2 „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”.


Informatīvie semināri notiks: 

24.februārī Kuldīgā; Viesnīca „Kuldīgas Metropole”, Baznīcas iela 11, Kuldīga;
27.februārī  Daugavpilī; Daugavpils novada kultūras un izglītības centrs, Dobeles ielā 30, Daugavpils;
1.martā  Cēsīs; Bērnu zinātnes centrs, Poruka iela 8 (iebraukšana no Lapsu ielas), Cēsis;
2.martā  Aizkrauklē Aizkraukles novada sēžu zāle, Lāčplēša iela 1, Aizkraukle;
5.martā  Rīgā Rīgas Domes sēžu zāle 1.st., Rātslaukums 1, Rīga 

Lūdzam iepriekš pieteikties semināriem pa tālruni 67281752 vai e-pastu info@lsif.lv. Dalība semināros ir bez maksas

Semināru programma:
10.30 – 11.00 Dalībnieku reģistrācija
11.00 – 11.30  Apakšaktivitātes 1.5.2.2.2. “Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana"
apakšaktivitātes mērķis; projektu iesniedzēji un partneri;  pieejamais finansējums;
atbalstāmās darbības; sagaidāmie rezultāti
11.30 – 11.45 Iepriekšējo atlašu pieredze un rezultāti
11.45 – 12.00 Projekta iesniedzēja pieredze īstenojot projektu apakšaktivitātē 1.5.2.2.2. “Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”
12.00 – 13.00 Finanšu nosacījumi
attiecināmās un neattiecināmās izmaksas; pievienotās vērtības nodokļa iekļaušana projekta attiecināmajās izmaksās; projekta administratīvās izmaksas jeb netiešo izmaksu nemainīgā likme; projekta budžets (piemērs), biežāk pieļautās kļūdas;projekta finansēšanas kārtība
 13.00 - 13.30 Kafijas pauze
 13.30 – 14.15 Projekta iesnieguma sagatavošana (iesnieguma veidlapa, pievienojamie dokumenti) un iesniegšana, ieteikumi veidlapas aizpildīšanā
 14.15 – 14.35 Projekta iesnieguma vērtēšanas kārtība
 14.35 – 15.00 Jautājumu sesija/semināra noslēgums

Apakšaktivitātes „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana” mērķis ir panākt aktīvu un kvalitatīvu nevalstiskā sektora līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā un publisko pakalpojumu sniegšanā, kā arī Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā.

Apakšaktivitātē projektu iesniedzēji un sadarbības partneri var būt biedrības un nodibinājumi saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likumu. Šīs organizācijas ir arī apakšaktivitātes mērķa grupa.

Projektu ietvaros tiks atbalstītas šādas darbības: līdzdalības resursu stiprināšana politikas plānošanā un ieviešanā nevalstiskajām organizācijām, kas darbojas sabiedriskā labuma darbības jomā; nevalstisko organizāciju līdzdalības veicināšana Eiropas Savienības sadarbības un attīstības sadarbības tīklos; nevalstisko organizāciju sniegto publisko pakalpojumu pielāgošana kvalitātes standartiem; inovatīvu pakalpojumu attīstīšana; informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu. Kopējais apakšaktivitātē plānotais finansējums ir 2 263 029 lati, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 2 090 842 lati un privātais finansējums 172 187 lati. Trešajā atlasē pieejamais finansējums ir 710 007,63 lati. Kopējā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam šajā apakšktivitātē ir no 1 000 līdz 25 000 latu, savu finansējumu nodrošinot vismaz 7,93 procentu apmērā no projekta kopējo attiecināmo izmaksu summas. Projekta īstenošanas laiks ir no trīs līdz 12 mēnešiem.

Apakšaktivitātes īstenošanas kārtība noteikta 25.11.2008. MK noteikumos Nr.963 „Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.2.2.2.apakšaktivitāti "Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana"”. Detalizētāka informācija par projektu iesniegumu atlasi apakšaktivitātē "Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana” un projektu iesnieguma veidlapa pieejama Sabiedrības integrācijas fonda birojā Rīgā, Brīvības ielā 40-39, vai fonda interneta vietnē: www.sif.lv sadaļā „Projektu konkursi”.

Aicinām visus interesentus iepazīties ar MK noteikumiem par apakšaktivitātes ieviešanu un piedalīties informatīvajos semināros! Semināru prezentācijas pirms semināriem būs pieejamas SIF interneta vietnē sadaļā „Projektu konkursi”.

 

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru