TEODORAM CELMAM VELTĪTA KONFERENCE

2007.
 28. septembrī konferenču zālē Valkā, Beverīnas ielā 3 notiks filozofam un Valkas novadniekam Teodoram Celmam veltīta konference.
To organizē Latvijas Lauksaimniecības universitātes Sociālo zinātņu fakultāte un Filozofijas katedra sadarbībā ar Valkas pilsētas domi, Latvijas – Igaunijas institūtu un Valkas pilsētas bibliotēku ESIP.

 
Valkas novadniekam veltītajā pasākumā ar priekšlasījumiem uzstāsies filozofi, mācītājs, docenti un citi Teodora Celma dzīves gājuma un sasniegumu pārzinātāji.

Teodors Celms izglītību ieguva Valkas Tirdzniecības skolā. No 1912. gada Maskavā studēja tautsaimniecību un filozofiju. Vācijā iegūts filozofijas doktora grāds. Atgriezies Latvijā neatkarības laikā, Teodors Celms vadīja savu filozofijas studiju.
1927. gadā kļuva par LU privātdocentu, bet 1936. gadā – par profesoru. Lasījis lekcijas arī Baltijas Universitātē - augstskolā, kuru bija izveidojuši baltiešu trimdinieki.
Teodors Celms aizceļoja uz ASV 1949. gadā. Kā lektors strādāja vienā no Ilinoisas štata universitātēm.
Vislielāko atsaucību guvusi Teodora Celma grāmata “Der phänomenologische Idealismus Husserls” (1928), kas tiek uzskatīta par labāko Huserla fenomenoloģijas analīzi un kritisku atainojumu. Kopumā filozofs bijis četru grāmatu un vairāk nekā 100 rakstu autors.
1998. gada 22. septembrī Latvijas Zinātņu akadēmijā dibināta Teodora Celma balva filozofijā.

Dienas kārtībā:
- 12.00 – 12.05 Konferences atklāšana
- 12.05 – 12.15 Valkas pilsētas domes priekšsēdētāja Unda Ozoliņa. Uzruna konferencei.
- 12.15 – 12.25 Mācītājs Arnis Bušs. Valkas novada vieta cilvēku sirdīs.
- 12.25 – 12.50 Maija Kūle (LZA). Teodors Celms – fenomenoloģijas aizsācējs un turpinātājs Latvijā.
- 12.50 – 13.00 Eleonora Biseniece. Novadnieku Teodoru Celmu atceroties.
- 13.00 – 13.15 Edgars Mucenieks. Teodors Celms studentu un laikabiedru atmiņās.
- 13.15 – 13.30 Leonards Leikums (LLU). Teodors Celms par teorētisko un praktisko zinātnē un pasaules uzskatā.
- 13.30 – 13.45 Juris Vuguls (LLU). Mērķa un teleoloģijas problēmas Teodora Celma skatījumā.
- 13.45 – 14.00 Jānis Ābele (LLU). Valsts un sabiedrības savstarpējā ietekme Teodora Celma skatījumā mūsdienās.
- 14.00 – 14.45 Pārtraukums
- 14.45 - 15.00 Ināra Leikuma (LLU). Teodora Celma ciešanu psiholoģiskais un filozofiskais interpretējums.
- 15.00 – 15.15 Aloizs Strods (LLU). Teodora Celma izpratne par dzimumu attiecībām rakstu krājumā „Patiesība un šķitums” (1939.g.)
- 15.15 – 15.30 Ignāts Trepšs (LLU). Teodora Celma atziņas par pasaules un sabiedrības likumsakarībām.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru