Sagaidīta Dabas piektdiena

2009.
Vislatvijas sakopšanas noskaņās Lugažu laukumā noslēdzās talcinieku – papildspēku un to darinātāju gājiens. Pirms tā sākum un pamatskolēni vairākas dienas rūpīgi gatavoja talciniekus, kas visiem interesentiem bija apskatāmi izstādē. Ietērpi bija veidoti no olu kastēm, papīra, maisiņiem, novalkātām drēbēm u.tml. Bērnu darinājumi aicināja Valkas iedzīvotājus pievienoties lielajai talkošanai, bija kā piemērs, ka ne visas lietas, ko izmetam, ir nevajadzīgas, gan kā atgādinātājs, cik svarīgi ir šķirot atkritumus.

 
Dabas piektdienas sagaidītāji iesaistījās Mākslas skolas radošajā darbnīcā – kopīgi gatavojot puķu ezi, gleznojot savu pilsētu un izrotājot Lugažu laukuma asfaltu. Prāta spēlēs līdzdarboties aicināja Ieva Veģere, Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācijas (ZAAO) pārstāve. Jauniešu domes vedināti, bērni darbojās jautrajās stafetēs. Pirms apbalvošanas ceremonijas klātesošie nodeva zvērestu, ka piedalīsies Lielajā talkā un noklausījās Valkas pilsētas domes Undas Ozoliņas uzrunu. Bet dienas noslēgumā visi noskatījās filmiņas par videi draudzīgu uzvedību un iesniedza savu ideju Izgudrotāju pulciņā (kā lietderīgi izmantot izlietotu iepakojumu, radot no tā jaunu lietu).
Dabas piektdienā bija apskatāmi arī informatīvi plakāti: par atkritumu šķirošanu (atkritumu veidi, šķirošanas nozīme), iepakojumu (otrreizējā pārstrāde un eko marķējums), par ūdens un enerģijas taupīšanu, interesanti fakti par cilvēces ietekmi dabā, informācija, kā varam Zemei palīdzēt, ideju piedāvājums, kā radoši izmantot materiālus, ko citkārt izmestu, kā arī par zaru savākšanas laukumu, kas tiks atvērts Valkā (laukuma atrašanās vieta, informācija, ko un kā tajā drīkst nogādāt un kāpēc zarus pilsētas teritorijā aizliegts dedzināt).
Dabas piektdienas pasākums notika apakšprojekta „Sakopta vide – labas dzīves priekšnosacījums” ietvaros. Projekta gaitā plānots ne tikai informēt Valkas iedzīvotājus par videi draudzīgu uzvedību, bet arī labiekārtot zaru un koku atgriezumu savākšanas laukumu to tālākai pārstrādei šķeldā. Par to rūpējas Viktors Bavins ar „VDA un partneri”. Un jau maija beigās Valkas iedzīvotājiem būs iespēja zarus un koku atgriezumus nodot jaunajā laukumā.
Priekšnoteikums projekta iesniegšanai bija trīspusēja sadarbība – nevalstiska organizācija, pašvaldība un uzņēmējs, lai no projekta labumu gūtu pēc iespējas lielāka Valkas sabiedrības daļa, kā arī tiktu veicināta turpmāka sadarbība starp pašvaldību, uzņēmēju un nevalstisko organizāciju. Arī mūsu pasākumā iesaistītās puses trīspusējo sadarbību uzskata par veiksmīgu modeli. Piemēram, Valkas pamatskolas direktora vietniece ārpusdarba jautājumos Ināra Vītola uzskata, ka projekts devis iespēju pilsētas iedzīvotājiem redzēt, kā darbojas bērni, jo parasti visas aktivitātes notiek skolā. Arī nākotnē vajadzētu turpināt šāda veida sadarbību, piemēram, uzaicinot uzņēmējus uz skolu. Tam piekrīt arī Valkas ģimnāzijas direktora vietniece ārpusdarba jautājumos Vineta Skutāne, sakot, ka šāda veida sadarbība palīdz kādai no pusēm vairāk parādīties sabiedrībā un gūt informāciju vienam par otru.
Izsakām pateicību: par atbalstu Valkas pilsētas domei, par radošo darbošanos Mākslas skolas kolektīvam, par interesanto stāstījumu un spēlēm Ievai Veģerei no ZAAO, par spraigo darbošanos Jauniešu domes kolektīvam, par talcinieku – papildspēku izstādes koordinēšanu skolu ārpusdarba aktivitāšu organizētājām Inārai Vītolai un Vinetai Skutānei, klašu audzinātājām par bērnu motivēšanu un palīdzības sniegšanu talcinieku sagatavošanā, par garšīgo balvu bistro „Jumis”, par materiāliem ziedu salonam „Elston”, par mūzikas atskaņošanu Agrim Meļķim un citiem iesaistītajiem, kas palīdzēja Dabas piektdienas tapšanā.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru