Sadarbības iespējas ar Kopienu iniciatīvu fondu

2008.
Piektdien Latvijas - Igaunijas institūtā bija tikšanās ar pārstāvjiem no Latvijas Kopienu iniciatīvu fonda (KIF). Sarunā piedalījās arī fonda direktore Inta Paeglīte. Tikšanās mērķis bija pārrunāt sadarbības iespējas starp nevalstiskajām organizācijām, uzņēmējiem Valkā, kā arī pilsētas pašvaldību.

 
Apsvērtas iespējas Latvijas – Igaunijas institūtam piedalīties citu nevalstisko organizāciju projektos kā izglītības komponentam. Pašlaik domājam par sadarbību ar biedrību „Atbalsts cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”, kā arī „Jauniešu klubu „Pēda”” un rotaļu – attīstības centru „Mana kabatiņa”.
Mēneša beigās paredzēta vēl viena tikšanās, kad tiks apsvērti konkrēti priekšlikumi.
Pilsētā jau norit KIF atbalstīts projekts, kura gaitā Valkas pilsētas iedzīvotājiem bija iespēja izvēlēties realizējamu ideju, no kuras labumu gūtu pēc iespējas lielāka Valkas pilsētas iedzīvotāju daļa. Projekta mērķis ir panākt dažādu resursu apvienošanu, lai attīstītu vietējo teritoriju. Darba grupās piedalījās uzņēmēji, Valkas pilsētas domes darbinieki un nevalstiskā sektora pārstāvji. Diskusiju rezultātā iedzīvotāju izvērtēšanai nodotas četras idejas: „Pīrādziņš mājā”, „Kārtība katrā sētā”, „Veselā miesā vesels gars” un „Svaigā gaisā labāk garšo”.
KIF mērķis ir uzlabot Latvijas iedzīvotāju dzīves kvalitāti, paplašinot pilsoniskās sabiedrības, uzņēmēju, valsts un pašvaldību amatpersonu sadarbību.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru