Projekts: "Zāģezera apkārtnes labiekārtošana" - Zāģavots

Peldvietas iekārtošana (ģērbtuve, atkritumu urnas), apgaismojuma ierīkošana un no jauna izveidota avotiņa ūdens ņemšanas vieta - uzdevumi, kas paveikti ar projektu konkursā iegūto finansējumu (13649Ls).  Jau pagājušajā vasarā notika ideju konkurss – vārda došana avotiņam. Iedzīvotāji aktīvi izteica savus variantus, kā rezultātā iecienīto ūdens ņemšanas vietu dēvējam par Zāģavotu. Avotiņam vārds ir dots, atliek uzpost arī izskatu. 
Zāģezers ir mākslīgi radīts ezers - 18. gs. beigu, 19. gs. sākuma Pedeles upes uzpludinājums. Tā apkārtne ir iecienīta Valkas pilsētas un pagasta, kā arī kaimiņpilsētas Valgas iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas vieta.  Pēc projekta noslēguma objekts uzturēts sadarbībā ar Valkas novada domes Teritorijas apsaimniekošanas nodaļu.  Projekts tiek finansēts ar Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA).  Projekts realizēts 2010. gadā.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru