Projekts: "Valkas un Valgas iedzīvotāju iesaistīšana pilsētu nākotnes veidošanā un pārvaldē"

Mērķis:
veikt iedzīvotāju aktivizēšanu, politisko izglītošanu un politiskās kompetences paaugstināšanu, iesaistīšanu pilsētas dzīves attīstības plānošanā, pašvaldības darbā, sadarbības ar Valgas pilsētu veicināšanā un pilnveidošanā.

Pasākumi:
Aptauja Valkas iedzīvotājiem
Semināru cikls “NVO loma sabiedrībā un sabiedrības tīkla veidošana” (4)
Lekciju – diskusiju cikls “Jautājumi par pašvaldību kompetenci” (4)
Skolu debašu klubu komandu debates, paneļdiskusija
Tikšanās ar Eiropas Kustība Latvijā prezidentu un žurnālistu A. Dimantu un Eiropas Kustība Igaunijā prezidentu Aivar Roop.
Informatīva bukleta un prezentācijas izveide, noslēguma pasākums
Rezultāti:
1) anketa tika publicēta laikrakstā “Valkas Vēstis”
2) tika apkopotas 198 anketas
Respondentu aktivitāte pēc izglītības līmeņa:
augstākā – 38%
vidējā – 30%
vidējā speciālā – 18%
pamatizglītība – 14%
Projekts realizēts 2002. gadā.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru