Projekts: "Kā pagatavot laikmetīgo mākslu?"

2011.
Uz to mēģinās atbildēt Latvijā un pasaulē atzinīgi novērtēti mākslinieki radošajās darbnīcās, diskusijās un kopīgos praktiskos darbos ar Vidzemes mākslas skolu jauniešiem, starp tiem arī Valkas Mākslas skolas audzēkņi.

 
Pieredzē dalīsies mākslinieki Reinis Liepa, Kaspars Groševs, Maija Kurševa, Ieva Epnere, Inga Meldere, līdzdarbojoties darbnīcās 7 Vidzemes mākslas skolās.
Jauniešus iepazīstinās ar tendencēm laikmetīgajā mākslā Latvijā (stāstīs un rādīs mākslas zinātniece Līga Lindenbauma); mākslinieks runās par savu daiļradi, darbu tapšanas procesu, atklās mītus un patiesību par to, kā ir pārstāvēt šo žanru, kā arī darbosies praktiski kopā ar mākslas skolu audzēkņiem.
Pirmā darbnīca notiks Valkas Mākslas skolā. To vadīs Līga Lindenbauma un māksliniece Maija Kurševa, kas šogad par izstādi „Trīskājains gadījums” ir nominēta Purvīša balvai.
Izglītošana ir nepieciešama jau sākot no skolas vecuma, lai izstāžu apmeklēšana vai iepazīšanās ar nozares literatūru kļūtu par pašsaprotamu jauniešu brīvā laika pavadīšanas veidu. Šī šķietami sarežģītā mākslas parādība, kas tiek interpretēta, raugoties no pašu mākslinieku skatu punkta, nevis teorētiķu, spēj ieinteresēt par laikmetīgās mākslas virzienu un dot jaunas ierosmes radošās darbības pilnveidē.
Projekta „Kā pagatavot laikmetīgo mākslu” mērķis ir iepazīstināt Vidzemes reģiona mākslas skolas audzēkņus ar tendencēm laikmetīgajā mākslā Latvijā un pasaulē un iesaistīt viņus aktīvā procesu komentēšanā, radīt laikmetīgās mākslas attīstībai jaunas platformas un formātus. Finansiālais atbalsts – Valsts Kultūrkapitāla fonds.
Projektu iesniedza biedrība „Latvijas – Igaunijas institūts”. Projekta koordinatore – Dace Resele, Vidzemes reģiona/Lejasreinas departamenta sadarbības koordinatore.
Projekts realizēts 2010., 2011. gadā.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru