Norisinās sociālās integrācijas projekts "Pirmspensiju vecuma cilvēku integrācija darba tirgū"

Sociālās integrācijas projekta "Pirmspensijas vecuma cilvēku integrācija darba tirgū" mērķis ir veicināt pirmspensijas vecuma cilvēku zināšanu un prasmju pilnveidošanu un iesaistīšanos darba tirgū, tā mazinot bezdarbu un sociālo un ekonomisko atšķirību laukos un pilsētās.

Projekta dalībnieki ir Jaunpiebalgas pagasts (Cēsu rajons), Rīga, Jaunsātu pagasts (Tukuma rajons), Priekules pilsēta un pagasts (Liepājas rajons), Melnavas pagasts (Ludzas rajons), Balvi, Preiļu novads, Valka, Bārbeles un Skaistkalnes pagasti (Bauskas rajons), Pļaviņas (Aizkraukles rajons), Varakļāni (Madonas rajons).
Projekta norises laiks ir no 01.03.2007 līdz 29.02.2008 un to koordinē sabiedriskā organizācija - biedrība Latvijas Pieaugušo izglītības apvienība, kuras mērķis ir sekmēt pieaugušo izglītības sistēmas attīstību valstī un piedalīties mūžizglītības politikas veidošanā.
Projekta partneris no Valkas puses ir Latvijas - Igaunijas institūts, konkrēti Latvijas - Igaunijas institūta direktore Laila Ontensone un projektā iesaistītā atbalsta persona Elga Zelča, kuras projekta gaitā iegūs praktisko pieredzi organizatoriskajā un izglītojošajā darbā, lai turpinātu veicināt projektā iesaistīto iedzīvotāju izaugsmi konkrēti Valkas pašvaldībā arī pēc projekta norises.
80% projekta finansē Eiropas Savienība no Eiropas sociālā fonda un 20% Latvijas valsts.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru