Norisinās darbs pie Starptautiskā studiju centra mājas lapas un bukleta izstrādes

2006.
Ceturtdien, 31.augustā Rīgā notika ES PHARE 2003.gada Pārrobežu sadarbības programmas Baltijas jūras reģionā projekta „Starptautiskā studiju centra izveide Valkā” publicitātes un programmu darba grupu darbinieku kārtējā tikšanās.

 
Publicitātes darba grupai pašlaik noris aktīvs darbs pie LU Valkas Starptautiskā studiju centra (SSC) mājas lapas un bukleta izstrādes. Paralēli iepriekšminētajām aktivitātēm, notiek gatavošanās SSC prezentācijai, kas Rīgā, Latvijas Universitātes telpās būs 17.oktobrī plkst.15.00, bet Valkā un Valgā – 8.novembrī.
SSC bukleta vizuālo izskatu izstrādā individuālā darba veicēja, vietējā māksliniece Kristīne Ganiņa. Savukārt, visus darba grupas ierosinājumus par tekstu apkopo SIA „NK Konsultāciju birojs” projektu vadītāja Madara Grīnšteine. Bukletā katrs interesents varēs uzzināt SSC vēsturi un attīstības plānus, kā arī rast atbildi uz jautājumu „Kādēļ studēt Valkā?”. Tāpat, bukletā būs atrodama arī informācija par SSC piedāvātajām studiju programmām un tajās apgūstamajiem studiju kursiem.
Programmu darba grupas sanāksmē projekta vadītāja Unda Ozoliņa klātesošos iepazīstināja ar aktivitāti, kas jau ir beigusies – vasaras skolu vidusskolēniem „Vai es varu un vēlos kļūt uzņēmējs?”. Pēc nometnes gan vidusskolēni, gan pedagogi izanalizēja visas vasaras skolas norises un izvērtēja – kas bija labi un ko vajadzētu uzlabot. Ja šajā vasaras skolā darbojās tikai Valkas un Valgas jaunieši, tad nākošajā gadā varētu piesaistīt, piemēram Lejasreinas departamenta jauniešus no Francijas. Pirms nometnes vairāk uzmanības ir jāvelta reklāmai un darbam ar vidusskolēnu vecākiem. Organizējot un plānojot ekskursijas, vienlaikus būtu vairāk jāpadomā arī par ciešāku sasaisti starp braucienā redzēto un skolēnu nākamo darba uzdevumu. Nākošajā gadā ir jādomā arī par to, lai pēc vasaras skolas beigšanas, jaunieši saņemtu arī atbilstošu sertifikātu vai apliecību.
Noslēgumā darba grupas dalībnieki pārrunāja SSC prezentācijas pasākumu, kurā tiks prezentētas arī SSC piedāvātās studiju programmas, lielāku uzsvaru liekot uz e-kursu izstrādi un akcentējot tā priekšrocības.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru