Iegūst pieredzi Bonnā

2006.
No 24. jūlijam līdz 1. jūnijam Latvijas – Igaunijas projektu koordinatore un mācību centra vadītāja Evita Leokena apmeklēja pilotprojekta apmācības kursus par pieaugušo izglītību Eiropas Komisijas projekta ProSal (Profesionālais administratīvais atbalsts pieaugušo apmācībai) ietvaros Bonnā (Vācija). Projekta autors ir Vācijas pieaugušo izglītības institūts (DIE), kurā projekta partneri ir pieaugušo izglītības organizācijas no Latvijas, Norvēģijas, Vācijas, Anglijas, Polijas, Bulgārijas un Itālijas.

 
ProSal projekta mērķis ir izpētīt pieaugušo apmācības organizāciju Eiropas valstīs, lai izvērtētu labāko praksi un veicinātu pieaugušo izglītības organizāciju administratīvo darbu. Projekts tika uzsākts 2005. gada oktobrī. Pa šo laiku projekta dalībnieki ir veikuši pētījumu par kopīgām un atšķirīgām iezīmēm pieaugušo izglītībā visās projekta dalībvalstīs. Latvijā pētījumu veica Latvijas pieaugušo izglītības apvienība un pētījumā pielietotās informācijas ievākšanas metodes bija telefonintervijas un aptaujas anketas. Ja interesē pētījuma rezultāti, lūdzam griezties Latvijas – Igaunijas institūtā vai Latvijas pieaugušo izglītības apvienībā.
Pilotprojekta apmācības ir otrā projekta aktivitāte, kuras mērķis ir veikt sagatavošanās darbus „lielajām” pieaugušo izglītības organizāciju administratīvo darbinieku apmācībām no visām projekta dalībvalstīm. Pilotprojekta mērķis bija ne vien sniegt apmācības administratīvajiem darbiniekiem, bet arī saņemt no viņiem atgriezenisko saiti. Tas nozīmē, ka pilotprojekta apmācības dalībnieki ne tikai ieguva zināšanas, pieaugušo izglītības administratīvajā darbā, bet arī intensīvi - pēc katras kursu darba dienas, vērtēja lekciju lietderību, izteica savu apmierinātību vai neapmierinātību un sniedza padomus kursu pilnveidošanai.
Apmācībās lielāka nozīme tika pievērsta grupu darbiem par dažādiem jautājumiem. Grupas tika veidotas pēc iespējas internacionālākas, lai darba laikā dalībniekiem būtu iespējams iepazīties ar pieaugušo izglītības organizēšanu citās valstīs. Apmācībās tika iekļautas tēmas par metodēm, kuras var pielietot ieaugušo izglītības organizēšanas problēmu novēršanai. Grupu darbā par šo tēmu dalībnieki apmainījās pieredzē dažādu problēmu risināšanā un ieguva labas idejas sava darba pilnveidošanā. Tāpat tika strādāts par tēmu - komunikācija, statistika un dokumentācija administratīvajā darbā, un starpkulturālās komunikācijas kompetence.
Izvērtējot mācību kursus, Evita Leokena atzīst, ka tie bija ļoti noderīgi Latvijas – Igaunijas institūta mācību centra tālākai darbības veicināšanai, un liela nozīme bija citu organizāciju idejām un pieredzei pieaugušo izglītības nodrošināšanā. Tāpat liela nozīme šo pamācību laikā bija kontaktu veidošanai ar citu valstu kolēģiem. Kursu laikā ciešas attiecības izveidojās gandrīz ar visiem dalībniekiem, jo vide, kurā kursi notika bija ļoti atvērta un draudzīga, bet vislabākā draudzība Latvijai izveidojās ar angļu un norvēģu kolēģiem.
Šo apmācību laikā visi 25 dalībnieki cieši sadraudzējās, bet diemžēl šī projekta ietvaros viņiem vairs nebūs iespēju satikties. Turpmākās ProSal projekta aktivitātes ietver noritējušo apmācību analīzi un jaunas kvalitātes apmācību organizēšanu pieaugušo izglītības organizāciju administratīvajiem darbiniekiem no visām septiņām projekta partnervalstīm. Tajās tiks aicināti piedalīties to organizāciju pārstāvji, kuri šajā projektā vēl nav piedalījušies.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru