Tiks sakopts "Lugažu muižas" parka dīķis un tā teritorija

2010.

Šī gada jūlijā Valkas pagasta biedrība „TRAKTORCIEMS” iesniedza izstrādātu projekta pieteikumu „„Lugažu muižas” parka dīķa rekultivācija un apkārtnes labiekārtošana” biedrības „Lauku partnerība Ziemeļgauja” izsludinātajā vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas II kārtas projektu konkursā, kur tas guva atbalstu, tāpat kā tālākajā izvērtēšanā Lauku Atbalsta Dienestā (LAD). 

 
Kā projekta mērķis tika uzstādīts - vides kvalitātes uzlabošana Valkas pagasta Lugažos, sakopjot un labiekārtojot parka dīķi un tā teritoriju, un, izveidojot piemērotu infrastruktūru, radīt jaunu, nebijušu atpūtas vietu, un veicināt saudzīgu attieksmi pret vidi.
Projekta ietvaros paredzēts veikt „Lugažu muižas” parka dīķa gultnes tīrīšanu, slūžu mehānisma rekonstrukciju, ūdens ņemšanas vietas (ugunsdzēsējiem) labiekārtošanu, pastaigu laipu izbūvi, tiltiņu izbūvi no abiem dīķa krastiem uz dīķī esošo saliņu, skatuvītes izveidi uz dīķī esošās saliņas, kā arī uzstādīt solus un atkritumu urnas.
Pēc projekta programmas prasībām iesniedzot projekta pieteikumu biedrībām jānodrošina 10 % līdzfinansējums, ko projektam „„Lugažu muižas” parka dīķa rekultivācija un apkārtnes labiekārtošana” pēc biedrības „TRAKTORCIEMS” iesnieguma izskatīšanas Valkas novada domes sēdē, atbalstot projekta ideju un mērķus, piekrita nodrošināt Valkas novada dome.
Decembra pēdējā nedēļā Lugažu muižas parka dīķī tiks nolaists ūdens, lai ar jaunā 2011. gada iestāšanos varētu tikt uzsākti dīķa gultnes tīrīšanas darbi. Par projektā paredzēto aktivitāšu izpildi ir noslēgts līgums ar firmu SIA „Ķikuti-99”.

Papildus informācija:
Biedrība „Traktorciems”
26436525, e-pasts: traktorciems@gmail.com

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru