Latvijas - Igaunijas institūtam 15/ Läti-Eesti instituut sai 15-aastaseks

11.oktobrī Latvijas - Igaunijas institūtam apritēja 15.gadskārta.
Mēneša izskaņā uz svinīgu dzimšanas dienas pasākumu tika aicināti biedri - Valkas novada dome, Valgas pilsētas pašvaldība, Latvijas Universitātes pārstāvji, kā arī bijušie institūta direktori, dibināšanas brīdī tuvu stāvošie cilvēki un tagadējie draugi.
Sveicēji uzsvēra Latvijas - Igaunijas institūta nozīmi dvīņu pilsētu veiksmīgā darbībā. Vēlējumos izskanēja vēl plašākas sadarbības veicināšana ne tikai starp Valku un Valgu, bet arī Latviju un Igauniju, izmantojot īpašo Valkas un Valgas "viena pilsēta divās valstīs" statusu.

11. oktoobril täitus Läti-Eesti instituudil 15 aastat. Oktoobri lõpus toimunud pidulikule sünnipäeva koosviibimisele olid kutsutud instituudi liikmed: Valka kihelkonna duuma, Valga linnavalitsus, esindajad Läti Ülikoolist; lisaks olid kutsutud ka  instituudi endised direktorid, instituudi loomise juures olevad inimesed ning instituudi praegused sõbrad.
Õnnitlejad rõhutasid Läti-Eesti instituudi tähtsat rolli kaksiklinna efektiivsel toimimisel. Õnnitlustest kuuldus soov veelgi laiema koostöö  järele, mitte ainult Valka ja Valga, vaid ka Läti ja Eesti vahel, kasutades Valga ja Valka erilist „üks linn kahes riigis” staatust.
 


Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis, Valgas pilsētas mērs  Kalev Härk un viena no bijušājām direktorēm Unda Ozoliņa.

Valka kihelkonna duuma esimees Vents Armands Krauklis, Valga linnapea Kalev Härk ja endine instituudi direktor Unda  Ozoliņa.


Draugi no Latvijas un Igaunijas.

Sõbrad Lätist ja Eestist.

Unda Ozoliņa vēlēja turpināt Studija centra idejas piepildījumu.
Unda Ozoliņa soovis, et me jätkaks Õppekeskuse idee teostamisega.


Kūku sagrieza institūta izveidošanas idejas autori un personas, kas piedalījās dibināšanas sēdē. Attēlā: Ilze Videmane, toreizējā Valkas rajona padomes Skolu valdes priekšsēdētāja, un Inta Laganovska, toreizējā Valkas pilsētas domes priekšsēdētāja.

Koogi lõikasid lahti instituudi loomise idee autorid ja inimesed, kes osalesid instituudi loomise koosolekul. Pildil: tolleaegse Valka rajooni nõukogu hariduse spetsialist Ilze Videmane ning tolleaegne Valka linnapea  Inta Laganovska.

Dagnija Ūdre, toreizējās Valkas rajona padomes galvenā speciāliste ārējo sakaru jautājumos.

Dagnija Ūdre, tolleaegse Valka rajooni nõukogu peaspetsialist välissuhete alal

Pašreizējā institūta direktore Daina Jüristo un Valgas apriņķa vadītājs Margus Lepik.
Praegune instituudi direktor Daina Jüristo ning Valga maavanem Margus Lepik.

Viesi atzīmēja sevi arī Latvijas – Igaunijas institūta ciltskokā, norādot savu vārdu, saistību ar institūtu un pievienošanās laiku.
Paldies par sveicieniem! Lai sadarbība turpinās!

Külalised märkisid end ka Läti-Eesti instituudi sugupuule, kirjutades oma nime, seose instituudiga ning liitumisaja. Suur tänu kõigile õnnitlejatele, et koostöö kestaks kaua!


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru